Info-avond jongerenhuisvesting Klieverink

Op de locatie van de gesloopte garage Klieverink zijn vergevorderde plannen voor jongerenhuivesting (217 appartementen). Hierover organiseert het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer een informatieavond. Deze vindt plaats op woensdag 11 februari in de Lighthouse Chapel.

Het stadsdeel ziet, gezien de vraag naar jongerenwoningen, kansen voor het initiatief van investeerder Haerzathe en ontwikkelaar Plegt Vos om 217 jongerenwoningen, voor de duur van twintig jaar te realiseren op de locatie Klieverink. Het stadsdeel werkt samen met de initiatiefnemers aan verdere planvorming. Op de informatieavond zullen de architect en de initiatiefnemers aanwezig zijn om de plannen toe te lichten. Vanuit het stadsdeel zal een toelichting worden gegeven op de plannen voor de openbare ruimte.

Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur

Plaats: Lighthouse Chapel (ingang de Schaapskooi), Kraaiennest 120.

Doelgroep
De appartementen zijn bedoeld voor jongeren van 18-23 jaar (volgens het stadsdeel), tot 26 jaar volgens de investeerder. Het ontwerp is van architect Te Kiefte Architecten. Het is een gebouw dat ‘past in het beeld van de Karspeldreef: Braziliaans, stoer, alzijdig en zelfbewust’, aldus de notitie uit december 2014 van het stadsdeel.

Het okergele /oranje gebouw komt aan drie zijden in het gras te staan. Aan de kant van de dreef heeft het een hoge entree, die een doorkijk naar het binnenterrein geeft. Door de nog aan te leggen parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de ventweg krijgt het trottoir een breedte van 3,70m. Hierin dient een goede overgang privé-openbaar te komen. 70 cm is voldoende om een afstand te scheppen tot aan de open glasgevel.

De woningen zijn eenzijdig georiënteerd met een grote glazen pui. De woningen staan direct aan het trottoir waardoor een goede overgang privé-openbaar dient te worden vormgegeven. Het gebouw is gewijzigd van een U-blok naar een alzijdig gesloten bouwblok, wat ook het uitgangspunt is voor de bebouwing langs de Karspeldreef. De fietsenstalling en wasmachineruimte is onderdeel van de wand die het bouwblok sluit en heeft dezelfde gevelindeling als de rest van het blok. Dit geeft het blok een rustige uitstraling. Hiermee is een goede oplossing gevonden voor de fietsenstalling en blijft het binnenterrein vrij van een gebouwde fietsenstalling.
voor-en-zijaanzicht

Het gebouw heeft één entree. Om geen achterzijde te creëren en om redenen van sociale veiligheid krijgt de fietsenstalling geen toegangen aan de zuidzijde (Kantershofpad). Fietsers moeten door de entree over het binnenterrein naar de fietsenstalling. De vluchtuitgangen zijn in het bouwvolume opgenomen.

Parkeerplaatsen
Op basis van de norm van 0,25 parkeerplaats per woningen moeten voor het project Klieverink 54 parkeerplaatsen (217 woningen) worden gerealiseerd. Het merendeel  (39 parkeerplaatsen) kan aan de westzijde van het complex worden ingepast, binnen het plangebied. De overige 15 arkeerplaatsen kunnen langs de dreef worden gerealiseerd. De exacte locatie wordt uitgewerkt in het nog te maken ontwerp openbare ruimte, dat ook de inrichting van de openbare ruimte toren Klieverink omvat.

Op 21 januari 2015 heeft de Amsterdamse gemeenteraad een coalitievoorstel aangenomen waarin VVD, D66 en SP worden oproepen om de komende vier jaar 8.000 studentenwoningen en 2.500 jongerenwoningen te realiseren in de stad. Voor 2015 heeft Haerzathe Investments onder meer de realisatie van 220 jongerenwoningen in Amsterdam Zuidoost gepland. Deze woningen zijn bedoeld voor jong volwassenen tussen de 18 en 26 jaar, die op zoek zijn naar hun eerste zelfstandige woonruimte. Bijzonder voor deze woningen is weer de huurprijs, deze valt namelijk onder de huursubsidiegrens.impressie-jongerenwoningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *