Extra bijeenkomst Kleiburg

Gisteravond was een extra bijeenkomst over de openbare ruimte rond Kleiburg. In het gepresenteerde voorlopig ontwerp zijn alle inspraakrondes waar mogelijk meegenomen. Dat is dan ook de reden waarom er niet genotuleerd is.

Na de introductie gaf Michael van Gessel (landschapsarchitect en) supervisor K-buurt uitleg over de plannen. Hij onderstreepte het landschappelijke aspect van het gebied rond Kleiburg aan de hand van de ontwerpen (op de foto): Glooiend groen (gras) tot aan de westkant (balkonzijde) van de flat. Aan de oostzijde glooiingen met bomen, parkeerplaatsen omzoomd door struiken. De egaal gladde bomen (op de foto) zijn bestaande exemplaren, de schetsen met donkere rand zijn nog te plaatsen exemplaren die – zo werd geantwoord op een vraag daarover – over 15 jaar tot volle wasdom zijn gekomen.

‘Er zijn 70 reacties gekomen op de inspraakrondes voor de openbare ruimte rond DE FLAT (Kleiburg). Dat geeft de grote betrokkenheid aan. Het blijft een lastige opgave, een deel van de mensen wil bijvoorbeeld zoveel mogelijk parkeerplaatsen, een ander deel zoveel mogelijk groen,’ aldus Sandra Schuit, begeleider van het participatie project.

De plint
Het idee om in de plint van Kleiburg bedrijfjes te huisvesten heeft niet die respons opgeleverd om dat te realiseren, zodat ook woningen zijn/worden gebouwd op de begane grond.

(Tijdelijke) weg
Er blijft één toegangsweg naar DE FLAT. Die vanaf de Karspeldreef daarnaartoe. Wat betekent dat voor de woningen op de begane grond? De huidige, nu nog tijdelijke weg, wordt verbreed.
De flat wordt van de weg gescheiden door een 6 meter breed voetpad, een haag van beuk- en taxusstruiken en de parkeerplaatsen, daarnaast ligt de weg. Dat zou voldoende moeten zijn om eventuele overlast ‘binnen de perken’ te houden.

Vragen, opmerkingen en reacties

Buurtparticipatie
Een vertegenwoordiger van het Platform K-Buurt liet weten dat zij als vertegenwoordigers van (belangen)organisaties in de K-buurt niet (tijdig) zijn ingelicht over “buurtontwikkelingen” en naar hun idee niet voldoende konden participeren in het project rond de openbare ruimte.

Overlast en onveiligheid
Bewoners op de begane grond van deel 1 en 2 zien dagelijks mensen vlak langs hun huizen lopen, al dan niet met honden die tegen de gevel plassen. Oorzaak kan zijn de drassige gesteldheid van het terrein. Er mogen geen tuintjes komen als afschuttingen omdat niet kan worden gegarandeerd dat iedereen die onderhoudt zoals gewenst is. Het landschappelijke aspect – gras tot aan de flat – prevaleert.

Wel wordt gekeken of het geplande voetpad al op korte termijn kan worden aangelegd voor de bewoners van de delen 1 en 2.
Datzelfde geldt voor een speeltuintje voor kleine kinderen aan de noordzijde van de flat (deel 1).

Parkeren
Bewoners van de naastliggende wijk (Lontarpalmstraat) kregen te horen dat de afstand van de geplande parkeerplaatsen tot aan hun woningen in ieder geval de afgesproken afstand (minimaal 15 meter?) tot aan de straat (voor huis huis) gaat bedragen.
kleiburg400_500Het “Aangepast ontwerp” (foto) laat duidelijk zien dat als gaande het proces blijkt de parkeerplaatsbehoefte niet
(maximaal) groot is de linker schets voor 400 auto’s de eindsituatie is. In het andere geval worden op de punten A,B en C extra parkeerplekken (toaal 500) gemaakt.

Voorzieningen
Het jeu de bouleveld verdwijnt definitief; het alternatief is de baan bij Grubbehoeve.
De fitnessapparaten blijven. De tennisbaan, het dichtst bij de flat wordt een 3-in-1-veld voor basketbal, tennis en voetbal.
Een ervaringsdeskundige uit Reigersbos liet weten dat die situatie – zonder toezicht, en die is er niet meer – niet werkt: spanningen tussen groepen gebruikers.
Op de vraag of de speeltuin achter de Bonte Kraai kon worden opgeknapt kwam geen duidelijk antwoord.
het witte gedeelte op de foto is bestemd voor moestuintjes van de bewoners.

Schouw
Om de situatie in de directe omgeving van Kleiburg, de omleidingsroutes en meer te bekijken en te bespreken organiseert KondorWessels en het stadsdeel (projectbureau Venieuwing Bijlmermeer) op woensdag 18 februari een schouw van 16.00 – 17.00 uur.
Meedoen en meepraten? Geef je op via email bij Frank Speerstra.

Het vervolg
Medio maart is een oriënterende vergadering van het Dagelijks Bestuur. Dat is het moment dat insprekers nog gehoord kunnen worden over de openbare ruimte rond Kleiburg.
Op de besluitvormende vergadering van het Stadsdeel, eind maart, worden de plannen behandeld en besluiten genomen..

De uitvoering van het definitief ontwerp vindt vanaf begin 2016 plaats en zal 6 tot 9 maanden duren.

Na afloop was er nog gelegenheid te praten met de sprekers en met Emile Jaensch, de verantwoordelijke portefeuillehouder van het stadsdeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *