Geen verrassingen erfpacht meer

Stegen de woonlasten in het verleden nog al eens aanzienlijk bij herziening (aan het einde) van een erfpachtperiode. Vanaf medio 2016 weet je waar je aan toe bent bij eeuwigdurende erfpacht. Hieronder lees je wat B&W van Amsterdam na overleg met betrokken partijen van plan is.

Na 100 jaar voortdurende erfpacht heeft het college van B&W op dinsdag 10 februari het startsein gegeven om het stelsel van voortdurende erfpacht te wijzigen naar eeuwigdurende erfpacht. In de consultatieronde is stakeholders gevraagd om een reactie op het concept te geven. Alle reacties van de erfpachters, de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA), de Vereniging Eigen Huis (VEH), erfpachters,  notarissen, de vastgoedsector en banken zijn verwerkt (in het ‘Startdocument’) en op basis daarvan heeft het college een besluit genomen.

Wat betekent dit besluit voor de erfpachter?
De erfpachter krijgt bij overstap van voortdurend naar eeuwigdurende erfpacht nog maar eenmaal, bij uitgifte of bij het moment van overstappen vanuit het huidige stelsel, een berekening. Hierdoor komt de erfpachter niet meer voor verrassingen te staan. In het nieuwe stelsel kan men dan kiezen voor een canonbetaling of om in één keer af te kopen.

Er is dus geen:
plotselinge stijging meer van de woonlasten bij canonherziening einde tijdvak; onvoorspelbaarheid van de nieuwe canon en daardoor onzekerheid over toekomstige woonlasten;
(gevoel van) terughoudendheid van banken bij de financiering van erfpachtwoningen;
proces van ingewikkelde procedures meer bij de vaststelling van de nieuwe canon.

Vanaf de zomer van 2016 krijgen kopers van panden op erfpachtgrond een aanbieding voor eeuwigdurend erfpacht. Voor de huidige erfpachters wordt gewerkt aan een overstapregeling. Wat deze regeling inhoudt en wat de kosten gaan zijn voor eeuwigdurende erfpacht, is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat eeuwigdurende erfpacht een hogere waarde zal hebben dan voortdurende erfpacht, maar lager dan koop, maar dat zal het advies van een onafhankelijke grondwaardecommissie moeten uitwijzen.

erfpacht400Grondwaardecommissie
Het college benoemt op korte termijn de leden van de onafhankelijke grondwaardecomissie. Zij brengen een advies uit over het berekenen van de waarde van de grond en de systematiek die hier aan ten grondslag ligt. De grondwaardecommissie wordt eind februari benoemd. Daarna zullen zij een inschatting maken van de planning. De datum die genoemd is in het Startdocument is waarschijnlijk te ambitieus.

Wilt u meer weten over de planning kijk dan op (de bron): www.amsterdam.nl/erfpacht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *