Gebiedsplannen 2021 Bijlmer Oost gepresenteerd: Vanuit bewoners geen inbreng mogelijk

Vanavond werd een online bijeenkomst gehouden om de gebiedsplannen Bijlmer Oost 2021 te presenteren. Vanaf het begin werd meteen duidelijk gezegd dat dit zuiver ‘ter informatie’’ is, een dienstverlening van het stadsdeel. Er is geen invloed van bewoners mogelijk. Alles ligt al vast en is besloten.  

In het begin van de presentatie werd aangegeven dat er ambtelijk ‘’heel nauw geluisterd’’ werd in het gebied bij het maken van dit gebiedsplan. Daarbij werd voorbij gegaan dat het vertrouwen in de overheid heel laag is, wat o.a. reden was voor stadsdeel om in 2019 met een ‘’startnotitie democratisering’’ te komen. Daarin staat een zogenaamde participatieladder. Het is duidelijk dat gebiedsgericht werken hiermee op de laagste trede is beland.

Tegelijk werd gezegd dat in diezelfde gebiedsplannen komt te staan dat participatie heel belangrijk is. Er werd niet uitgelegd hoe zich dat verhoudt als dat al meteen niet in praktijk wordt gebracht. Wel kan het doen helpen begrijpen waarom dat vertrouwen in de overheid toch zo laag is. In het coalitieakkoord stonden echt andere dingen. Zie ook de notitie.

Vorig jaar organiseerden bewoners van de Kbuurt zelf een participatie avond over toen gebiedsplannen 2020, welke avond alom applaus oogstte. Daaruit bleek dat er best heel veel op te halen valt uit bewoners. Hart voor de Kbuurt heeft vervolgens een analyse maakt, een participatie effecten rapportage www.bit.ly/gebiedsplanpareffrap wat van die ophaal slag in 2019 ook daadwerkelijk in de gebiedsplannen 2020 is gekomen. Dat is bijzonder weinig, eigenlijk niets. 

Stadsdeel had dit jaar Hart voor de Kbuurt gevraagd weer zo’n avond te organiseren. Hart voor de Kbuurt heeft daarvoor bedankt omdat ze de tijd niet wil vragen van bewoners als er toch geen invloed is op de plannen. 

 

Deze avond werd daarom door stadsdeel zelf georganiseerd en vanwege Corona via een video meeting gehouden. Er waren 21 deelnemers geselecteerd door stadsdeel. Om het toch voor een breder publiek zichtbaar te maken is de online meetup door Hart voor de Kbuurt gelivestreamed op facebook, te vinden via https://www.facebook.com/HartVoorDeKbuurt/videos/1096394617477835/

De plannen zelf en de presentatie zoals vanavond gehouden zijn nog niet beschikbaar ten tijde van dit schrijven. Zodra die er zijn zullen deze hier als link worden toegevoegd.

De hoop van bewoners is nu gevestigd op de door hen gekozenen, de stadsdeelcommissie, om dit proces een andere wending te geven. 

Als u het ook pijnlijk vind hoe dit proces loopt, zonder inbreng van bewoners, via de laagste trede op de ladder, kunt u hen dit laten weten, bijvoorbeeld door te schrijven aan:

a.jol@amsterdam.nl 

a.wehkamp@amsterdam.nl 

I.gefferie@amsterdam.nl 

s.schreuder@amsterdam.nl

Eén reactie op “Gebiedsplannen 2021 Bijlmer Oost gepresenteerd: Vanuit bewoners geen inbreng mogelijk”

  1. Onbegrijpelijk, maar ook niet verrassend, ik ben ook al jaren aan het vechten tegen de bierkaai op allerlei fronten, voor verschillende mensen die slachtoffer zijn van bureaucratie (Gemeente), de telefonisten geven je gelijk dat je doorgaat, maar bij een hoorzitting of formele beschikking, krijg je de zoveelste klap uitgedeeld. Waarom burger initiatieven zogenaamd ondersteunen terwijl je ze toch weer keihard onderuit trapt? Is het allemaal leuk af te schrijven fiscaal of een zeer gemeen spelletje? Ik vind het niet fair tegenover iedereen die zich zo ontzettend inzet. Heel jammer dit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *