Bouwweg tussen Kantershof en A9

IXAS start op 10 augustus met de werkzaamheden voor de bouwweg t.o. Kantershof tegen het talud van de huidige A9/Gaasperdammerweg. De bewoners die direct tegenover die bouwweg wonen, kregen een uitnodiging van RWS en IXAS voor uitleg over de gevolgen ervan.

aardebaan400De bouwweg, een zgn. aardebaan loopt vanaf de Provincialeweg totaan het Geerdinkhofpad, onder het tunneltje (naar de Gaasperplas) door. Er komt geen geluidsscherm tussen de bouwweg en Kantershof. Eind maart 2016 wordt wel het definitieve, zes meter hoge geluidsscherm geplaatst.

watergang400Watergang
De watergang tussen A9 en Kantershof ten oosten van het tunneltje hoeft niet (gedeeltelijk) te worden gedempt voor de aanleg van de bouwweg. Een deel van de watergang ten westen van het Geerdinkhofpad wordt wel gedeeltelijk gedempt. Als de bouw van de tunnel gereed is, wordt de oude situatie hersteld.

Tunneltje
Het tunneltje is vanaf 7 september 2015 definitief gesloten. De alternatieve route via de Kromwijkdreef naar het Gaasperpark is dan gereed. Eind augustus moet ook het alternatieve voetpad door de Bijlmerweide klaar zijn. Dat project wordt door het stadsdeel (ZO) onder handen genomen.

Zand
Het zand voor de ophoging van de weg wordt via een transportband vanaf de Diemerbos-kant over de Gaasp vervoerd en naast de Provincialeweg in de zandwagens gestort. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Er komt geen bouwverkeer door de wijk (Kantershof).

Te verwachten hinder
De hinder bestaat uit het rooien van bomen, geluid van machines en wagens voor de aanleg van de bouwweg. Daarna aan- en afvoer van materialen, verlichting van het bouwterrein, een rommelig beeld, stof (er wordt gesproeid) en trillingen. Om dat te monitoren worden er in ieder geval op de hoekhuizen t.o. de bouwweg trillingsmeters geplaatst.

Meer info over het hele project tijdens bewonersbijeenkomsten 25, 26 en 31 augustus in het Planetarium.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *