Denk mee over experimentele invullingen van groen

Al enige tijd doet een landschapsarchitect van de Wageningen Universiteit onderzoek. Ze heeft dit in een Kbuurt uurtje vorig jaar toegelicht en gaf onlangs in de Bonte Kraai een presentatie over drie ontwerpen. Hieronder vraagt ze mee te werken aan een korte vragenlijst:

‘Mijn naam is Sitong Luo en ik ben onderzoeker aan Wageningen University & Research en het AMS Institute in Amsterdam. Ik benader via deze weg bewoners met het verzoek om deel te nemen aan een onderzoek dat ik uitvoer over informele groene ruimtes in de stad. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld, omdat het ons helpt een beter begrip te krijgen van het potentieel van ontwerpen om de culturele ecosysteemdiensten van dergelijke ruimtes te verbeteren. Het ontwerp is een experimenteel project dat geen betrekking heeft op toekomstige stedelijke ontwikkelingen in de buurt. Text in English below. 

De studie omvat het invullen van een online vragenlijst, die ongeveer 5 minuten in beslag zal nemen. Uw antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld en de verzamelde informatie wordt alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. De verzamelde gegevens zullen ons helpen om uw perceptie en voorkeur van culturele ecosysteemdiensten van het ontwerp te begrijpen.

Als wilt deelnemen, selecteert u alstublieft het ontwerp waarin u geïnteresseerd bent en klikt u op de link die u naar de bijbehorende vragenlijst zal leiden. Houd er rekening mee dat uw deelname volledig vrijwillig is en dat u op elk gewenst moment kunt stoppen.

Ontwerp nr.1: Ontmoeten & spelen                https://forms.gle/PZ2JGAfhjJod8rv59

Ontwerp nr. 2: Groenten verbouwen              https://forms.gle/eZh1KvZBKrqWLHxDA

Ontwerp nr. 3: Rust in de natuur                                     https://forms.gle/uWW2tXDEFPa2Th6o8

Als u vragen of zorgen heeft over het onderzoek, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via sitong.luo@wur.nl. Ik geef u graag alle verdere informatie die u nodig heeft.

Bij voorbaat dank voor deelname aan dit onderzoek.’

Momenteel wordt in het kader van het Kmidden-traject gewerkt aan een concept stedenbouwkundig plan. De Kbuurt (Hart voor de Kbuurt) werkt samen met de gemeente en wijkpartners aan de invulling van het zogenoemde Kmidden-traject, alle bouwplannen rond het Kplein en aan de Karspeldreef. is het Kmidden cocreatie traject zie daarvoor https://1104enzo.nl/category/actueel/kmidden-cocreatie-project/   De buurt werkt daarin samen met oa het GroenplatVorm en zorgt dat er extra groen bij komt.  zie ook oa. https://1104enzo.nl/groen-voedselbossen-en-de-toekomst-van-de-kbuurt/ Wie de buurt wil helpen wordt verzocht contact op te nemen met Hart voor de Kbuurt. Het onderzoek van Sitong Luo staat hier geheel los van en is een fictief traject om Sitong Luo te helpen met haar studie. Wie interesse heeft in ”Groen” in de kbuurt kan de Kbuurt brede Groen appgroep deelnemen via de link www.bit.ly/groenkbuurt

Dear residents,

My name is Sitong Luo, and I am a researcher at Wageningen University & Research and AMS Institute at Amsterdam. I am writing to request your participation in a research study that I am conducting on urban informal green spaces. Your participation would be greatly appreciated, as it would help us gain a better understanding of the design’s potential to enhance the cultural ecosystem services of such spaces. The design is an experimental project that does not pertain to any future urban development.

The study involves completing an online questionnaire, which should take approximately 5 mins to complete. Your responses will be kept confidential and anonymous, and the information collected will only be used for research purposes. The data collected will help us to understand your perception and preference of cultural ecosystem services of the design.

If you are willing to participate, please select the design you’re most interested and click the following link that will guide you to the questionnaire accordingly. Please note that your participation is entirely voluntary, and you may withdraw from the study at any time you want.

Design no.1: Meet and playing         https://forms.gle/PZ2JGAfhjJod8rv59

Design no.2: Growing food                 https://forms.gle/eZh1KvZBKrqWLHxDA

Design no.3: Relax in nature               https://forms.gle/uWW2tXDEFPa2Th6o8

If you have any questions or concerns about the study, please do not hesitate to contact me at sitong.luo@wur.nl. I would be happy to provide any further information you may need.

Thank you in advance for considering participating in this research study.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *