Bewoners schrijven Burgemeester brandbrief voor een ”aanpak Zuidoost”

Deze brief werd door een groep bezorgde, betrokken en verankerde Zuidoost-bewoners samen geschreven na een zomer vol geweldsincidenten en aan de Burgemeester gestuurd. In de brief op 1 A4tje werd om een ”aanpak Zuidoost” gevraagd, wat later zou worden ingevuld als ”Masterplan Zuidoost”.

Download de brief hier of lees de tekst hieronder

.+++++++++++++++++

Betreft: Zuidoost Amsterdam, 28 oktober 2019

Geachte burgemeester,

Net als u trekken wij ons de gewelddadige gebeurtenissen van de afgelopen tijd erg aan. Sterker nog, het gaat ons aan: het zijn onze mede-Amsterdammers wie geweld worden aangedaan, of zelfs het leven verliezen; het zijn de zonen en dochters van Zuidoost, ooit geboren met eigen kwaliteiten, dromen, doelen en ambities.  

Wij schrijven u als een groep bezorgde, betrokken en verankerde Zuidoost-bewoners die zich hebben verenigd om dit probleem aan te pakken. Onze groep bestaat uit (lokale) experts, (buurt)professionals en zelforganisaties die op hun beurt verbonden zijn met grote groepen bewoners, netwerkorganisaties en platforms.

Wij, leden van deze groep, zijn in ons stadsdeel al geruime tijd bezig met de aanpak van de problematiek hieromtrent. We schrijven u nu omdat er een unieke gelegenheid is het echt anders te doen. De urgentie is hoog. Wij zien oplossingsrichtingen en kennen mogelijkheden die anderen niet zien.

Er is al veel geprobeerd. Met de beste bedoelingen, maar vaak weinig verankerd in de leefwerelden en omgevingscontexten van onze wijken, zonder een grotere visie die integraliteit, en daarmee duurzaamheid van de aanpak, bevordert. 

We zien dat de systeemwereld onvoldoende aansluiting weet te vinden bij de werkelijkheid van de mensen in Zuidoost. Wij zoeken een andere aanpak, een aanpak die mede is gedreven door de mensen en zelf-organisaties uit Zuidoost: een aanpak die voor de langere termijn geborgd is, omdat deze verankerd is in de bewoners zelf die ultimo probleemeigenaar zijn. 

Wij staan voor het ontwikkelen van een integrale, outreachende aanpak, voor de kinderen en jongvolwassenen in Zuidoost binnen de leeftijdsgroep van 0-27 jaar, waarin alle uitdagingen die deze doelgroep tegenkomt worden aangepakt. Wij stellen voor dat de aanpak zich tenminste zal richten op de volgende zes werkgebieden of dimensies, te weten:

  1. Onderwijs
  2. Werk
  3. Wonen
  4. Zorg & Welzijn
  5. Maatschappelijke voorzieningen
  6. Veiligheid

 

Wij willen als ankers van Zuidoost tijdig formeel betrokken worden en mede-eigenaarschap (in de totstandkoming) van het toekomstig programma voor Zuidoost. Dit doen we graag samen met en als partner van de gemeente, het Rijk, het bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, justitie, woningcorporaties en andere formele organisaties.

We zien uw uitnodiging voor een gesprek graag vóór 4 november 2019 tegemoet. 

In afwachting van uw antwoord,

Wij, Mensen van Zuidoost, verenigd in deze taskforce zijn onder andere:

Jerry Afriyie, Nancy Read, Graziella Hunsel, Joel Ricardo, Godwin Arhin, Jannuel Rosina, Mitchell Esajas, Dionne Abdoelhafiezkhan, Angelo Bromet, Mike Brantjes en uitbreidende met de dag.

Deze brief is CC gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van Zuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *