Deskundige over erfpacht

OVERSTAPPEN NAAR EEUWIGDURENDE ERFPACHT? Vanmiddag wordt in Kantershof een flyer over deze materie huis aan huis verspreid.

Kantershof heeft een buurtstraatquote van 15 – 20%. Dat is een stuk lager dan Geerdinkhof en Huntum, maar hoger dan Kelbergen. Voor de Kantershofstraat is de buurtstraatquote 21-26%.
Maak als bewoner/huiseigenaar uw zienswijze aan de gemeente kenbaar. Doe dat in ieder geval vóór 9 februari 2017.
Dat kan per post, e-mail, een formulier op de website van de gemeente Amsterdam etc. Maak bezwaar omdat het plan financieel onacceptabel is. Het belangrijkste argument is dat een korting van tenminste 40% door wethouder v.d.Burg was beloofd maar die krijgen erfpachters in Amsterdam niet in dit plan. De gemeente vindt de marktwerking van de laatste tijd al korting genoeg omdat wordt uitgegaan van peildatum 1 januari 2014.
Rotterdam, Den Haag en Utrecht hadden dit wel gedaan bij hun overstapregeling.

Er is een formulier in de maak om een zienswijze (bezwaar) bij de gemeente aan te tekenen, waarin u eenvoudig uw gegevens verwerkt. Meer info volgt.

Huiseigenaren hebben op 11 januari een brief van gemeente Amsterdam in de bus gekregen over de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Het blijkt een ingewikkelde materie die ongunstig, zelfs onbetaalbaar lijkt uit te pakken voor huiseigenaren.

In het Parool van kortgeleden vertelt erfpachtdeskundige Jan Wesseling daar meer over. Er is onduidelijkheid over de waarde die de Gemeente aan bepaalde wijken toekent. Een totale black box, aldus Wesseling.
Een van zijn conclusies is dat het stelsel pakt zo slecht uitpakt voor de huiseigenaren dat hij mensen zou ontraden over te stappen.
De bedragen zijn nu veel te hoog om over te stappen. Huiseigenaren moeten echter de gemeenteraad zo ver zien te krijgen dat de bedragen naar beneden worden bijgesteld. Als erfpachters niet afkopen dan ontstaat de vervelende situatie dat de canon ieder jaar verhoogd wordt met het inflatiepercentage en de gemeente hanteert een minimumpercentage van 2% (per jaar) dus dat wordt ook onbetaalbaar. Bovendien wordt uw huis dan onaantrekkelijk voor kopers.


Uitzoeken wat het het voor u als huiseigenaar gaat kosten? Ga naar de online rekentool van de gemeente.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *