Brief aan Alliantie 26/7 inzake spoedoverleg aanstelling

Er is een email gestuurd aan de alliantie, die staat onder deze link als pdf, en onderaan dit bericht als googledoc voor wie daar commentaar op wil geven (googledoc staat open voor opmerkingen ) .  De brief is met deze email en wordt met dit bericht op www.1104eno.nl in het kader van trasparantie ook verspreid onder de community Zuidoost
Aan: Community Masterplan Zuidoost <masterplanzo.community@gmail.com>
Date: wo 26 jul 2023 om 21:57
Subject: verzoek om spoedoverleg over werving- en selectieprocedure interim programma-directeur
Beste bewoner, community partner,

In onze mail van 18 juli 2023 hebben we jullie geïnformeerd over de stappen die wij in de volgende fase willen nemen om samen met jullie tot een door de community gedragen plan te komen voor de aanstelling van een programmadirecteur en de heroriëntatie van Masterplan Zuidoost. Wij hebben een gesprek gehad met het programmateam en willen de inhoud hiervan vrijdag naar jullie terugkoppelen en afspraken maken over de volgende stappen, maar er schijnt naast ons proces al een parallel proces in gang te zijn gezet voor de werving- en selectie van de interim-programmadirecteur. Zie brief in de bijlage.
Wij hopen op een spoedige reactie van de gemeente. Wij zullen jullie morgen informeren over een nieuwe afspraak met de community om ons gezamenlijk te buigen over een blueprint voor de werving en selectie van de nieuwe programmadirecteur en de heroriëntatie van Masterplan Zuidoost. Ook sturen we jullie morgen het formulier waarop jullie kunnen aangeven hoe jullie ondersteunend kunnen zijn aan het proces en vanuit welke expertise jullie kunnen bijdragen.
Hartelijke groet,

Community-leden

Initiatiefgroep

Braien Candelaria, Kwame Agyapong-Ntra, Marisa Lisse, Maureen Hubbard, Obaa Yaa Adu Amankwah, Otas Elum, Rea Biekman, Stephany Biezen, Waltoo Dors ,Zeluma Saling

Adviseurs

Dionne Abdoelhafiezkhan,Jerry Afriyie

+++
Hier de tekst van de brief aan de alliantie, via Dhr Duco Stuurman , ook als Googledoc voor wie opmerkingen wil plaatsen

Aan : Dhr. Duco Stuurman en Alliantie Masterplan Zuidoost

Datum : 26 juli 2023

Van : Masterplan Zuidoost Community

Betreft : spoedoverleg over aanstelling interim directeur

Geachte meneer Stuurman,

Wij richten ons als initiatiefgroep, namens de bewoners van Amsterdam Zuidoost en leden van de Masterplan Zuidoost Community, naar u als directeur Sociaal Domein, tevens ambtelijk opdrachtgever van Masterplan Zuidoost en aan de Alliantieleden van Masterplan Zuidoost, aangezien burgemeester Halsema op dit moment op vakantie is.

Wij verzoeken spoedoverleg over de werving- en selectieprocedure voor de aanstelling van een interimprogrammadirecteur Masterplan Zuidoost. Deze is al in gang gezet zonder dat hierover met ons een akkoord is bereikt.

Afspraken

Op 11 juli jl. heeft burgemeester Halsema, als voorzitter van de Alliantie Masterplan Zuidoost, afspraken gemaakt met de community, waaronder de toezegging dat er pas op de plaats wordt gemaakt met de zoektocht naar een interim-programmadirecteur voor Masterplan Zuidoost. De community is de mogelijkheid geboden om feedback te geven op het traject wat de gemeente voor ogen heeft en zelf met een plan te komen. Hierbij heeft de burgemeester het verzoek gedaan om het programmateam van Masterplan Zuidoost wel de dagelijkse gang van zaken te laten voortzetten. Wij zouden het voorstel per mail ontvangen.

Proces

Op 17 juli 2023 hebben wij een mail gestuurd naar Alliantie Masterplan Zuidoost en gevraagd naar het voorstel dat ons zou worden toegezonden. Wij wilden ons hierover samen met de community beraden om na de zomervakantie met een breed gedragen inhoudelijke reactie te komen. 

Wij ontvingen op 17 juli 2023 van Claartje van Ette, bestuursadviseur Masterplan Zuidoost, in reactie op onze mail een procesvoorstel en concept profiel voor de interim-programmadirecteur. In het voorstel

stonden drie stappen beschreven:

  1. Aanstelling interim directeur
  2. Heroriëntatie Masterplan Zuidoost
  3. Vaste opvolging

De wijze waarop en het tijdsbestek waarin het procesvoorstel en het concept profiel met de community zouden worden besproken, stonden hierin echter niet beschreven. We besloten hierop ons eigen proces vorm te geven door eerst met het programmateam in gesprek te gaan en een inventarisatie te maken van haar behoeften en aandachtspunten voor wat betreft de aanstelling van de interim-programmadirecteur.

De volgende stap zou een community bijeenkomst zijn in augustus, waarin we de drie stappen en de input van het programmateam zouden bespreken om vervolgens samen met de community zelf een blueprint voor het plan te maken voor interim aanstelling en vaste opvolging van de programmadirecteur en de heroriëntatie van Masterplan Zuidoost. Dit zou na het zomerreces aan Alliantie Masterplan Zuidoost worden voorgelegd.

Aansturing programmateam

Onze adviseur Dionne Abdoelhafiezkhan werd echter op 20 juli 2023 telefonisch benaderd door Otto-Sander van der Veen, adviseur Masterplan Zuidoost, en gevraagd de eerste stap in het proces te versnellen i.v.m. de dringende behoefte van het programmateam aan sturing. We hebben hieraan gehoor gegeven door een spoedbijeenkomst te organiseren op maandag 24 juli 2023 met het programmateam, waaronder twee leden van het waarnemend managementteam.

In het gesprek met het programmateam hebben de medewerkers knelpunten en de urgente behoefte aan dagelijkse aansturing geformuleerd. Om het onderling goed eens te worden over het profiel waaraan de interim functionaris moet voldoen, heeft het programmateam aangegeven intern te overleggen en 28 juli 2023 met een schriftelijke reactie te komen, zodat de initiatiefgroep deze kan meenemen in de terugkoppeling aan Otto-Sander van der Veen en de community.

Transparantie over gang van zaken

Vandaag is er echter bericht van Otto-Sander van der Veen naar de stadsdeelcommissie gestuurd, waarin staat dat de selectiegesprekken voor een interim-programmadirecteur zullen plaatsvinden in de week van 7 augustus 2023. Wij zijn zeer ontstemd over deze gang van zaken, vragen om opheldering over het proces dat aan ons als een voorstel is gepresenteerd, maar in de praktijk zonder inspraak vanuit de community nu al wordt uitgevoerd, parallel aan het proces dat wij met akkoord van de burgemeester als initiatiefgroep hebben ingezet.

Dit schaadt het opgebouwde vertrouwen tijdens de community bijeenkomst op 11 juli jl. en creëert een gevoel van schijnparticipatie. Om deze reden verzoeken wij spoedoverleg op vrijdag 28 juli of maandag 31 juli 2023 vanaf 15.00 uur met u, de betrokken leden van Alliantie Masterplan Zuidoost en de werving- en selectiecommissie.

We kijken uit naar uw reactie.

Hoogachtend,

Community-leden Initiatiefgroep

Initiatiefgroep

Braien Candelaria, Kwame Agyapong-Ntra, Marisa Lisse, Maureen Hubbard, Obaa Yaa Adu Amankwah, Otas Elum, Rea Biekman, Stephany Biezen, Waltoo Dors ,Zeluma Saling

Adviseurs

Dionne Abdoelhafiezkhan,Jerry Afriyie

 

Eén reactie op “Brief aan Alliantie 26/7 inzake spoedoverleg aanstelling”

  1. Goede brief!
    Als de gemeente de gemaakte afspraken niet nakomt en/of niet transparant blijkt te zijn ten aanzien van wat wordt verstaan onder ‘de dagelijkse gang van zaken’ waar de burgemeester op doelt, moet ze daarop aangesproken worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *