Bomenkap in Kantershof

bomen_522-bDe gemeente gaat bomen kappen in Kantershof: aan de achterzijde van Kantershof 522-524. Deze worden gekapt omdat een aantal bewoners overlast heeft van de bomen. Hiervoor is een kapvergunning verleend.

In de week van 13 t/m 15 januari 2016 tussen 08.00 en 16.00 uur start het stadsdeel met het kappen van vier bomen en worden twee stormbomen uit het water gehaald.
gevallen_boomDe plek waar deze bomen staan is moeilijk bereikbaar en daarom is in overleg met IXAS, die nu daar werkzaam is, besloten om de hijswerkzaamheden te laten plaatsvinden op hun werkterrein aan de overkant van het water.

De woningen blijven bereikbaar. Binnen drie werkdagen zijn de werkzaamheden gereed waardoor u minimale hinder ondervindt, aldus het stadsdeel.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Peter Larooi op 06-21287075.

Meer bomen weg

Niet alleen voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd. Ook twee oude platanen bij Kantershof 387 moeten er aan geloven. Tijdens de bestratingswerkzaamheden in 2015 hebben de stratenmakers dragende wortels simpelweg weggezaagd. Hierdoor kunnen de bomen bij een storm omvallen. Het is niet duidelijk of de gemeente het stratenmakersbedrijf aansprakelijk heeft gesteld voor de schade en of er vervangende bomen komen.
Ook twee fraaie oude platanen op het grasveld naast garage nr worden aangepakt. Na een klacht van een bewoonster is het stadsdeel na inspectie tot de conclusie gekomen dat de twee bomen ruim veertig jaar geleden (door de gemeente) te dicht op elkaar geplant zijn en dat de ene boom te dicht op de garage staat. In geval van een storm zou de boom op de garage kunnen vallen en dan is de gemeente aansprakelijk, dat kost geld en dat moet voorkomen worden. Daarom wil de gemeente de ene boom helemaal kappen en de andere kandalaberen. Dat wil zeggen: de takken amputeren zodat vrijwel alleen de stam er nog staat en enkele stompjes. In de bomen zitten nesten van kraaien en eksters.

Bezwaar

Als bewoner kunt u zich abonneren op een digitale nieuwsbrief over vergunningaanvragen: www.overheid.nl/help/berichten-over-uw-buurt

Bent u het niet eens met besluiten? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken. De bekendmaking is de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Zuidoost

T.a.v. de afdeling POJZ
Postbus 12491, 1100 AL AMSTERDAM

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
– uw naam, adres en telefoonnummer;
– de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
– het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;
– waarom u bezwaar maakt.
Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *