Blueprint Masterplan ligt voor bij Alliantie Masterplan

Beste bewoner, community partner,

Over precies een week buigt de Alliantie zich over de  blueprint. 

De blueprint is tot stand gekomen met de inbreng vanuit bewoners en het maatschappelijk middenveld in Amsterdam Zuidoost. De inhoud van de blueprint is het resultaat van co-creatie tijdens de community gesprekstafels van 11 juli 2023, 7 augustus 2023, 10 oktober 2023 en de consultatiebijeenkomst  op 1 november 2023.

Naam opnemen in blueprint
De leden van de initiatiefgroep Masterplan Zuidoost Community willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de blueprint. Tijdens de verschillende bijeenkomsten kregen we het verzoek om bekend te maken wie allemaal een bijdrage heeft geleverd en de blueprint onderschrijft.

Dit formulier is om toestemming aan ons te verlenen zodat jouw/uw naam vermeld kan worden in de bijlage van de blueprint.

Terugkoppeling over feedback

Wij hebben een leeswijzer aan de blueprint toegevoegd, enkele aanscherpingen aangebracht waar consensus over was is verwerkt in de definitieve blueprint. De overige punten staan in bijlage 3 en dienen te worden gebruikt voor het maken van goede uitvoeringsplannen. De aangepaste  versie van de blueprint is gepresenteerd bij het periodiek overleg met de burgemeester en een delegatie van de Alliantie. Hierop is informeel enthousiast gereageerd.

Vervolg

Op 13 december komt de voltallige Alliantie bij elkaar om afspraken te maken over de vervolgstappen om de rol van de community binnen Masterplan Zuidoost duurzaam te borgen. Dit gebeurt aan de hand van een procesvoorstel dat het Stedelijk Strategie Team, onder aansturing van procesbegeleider Mavis Carrilho, heeft opgesteld met de blueprint als uitgangspunt.

In het eerste kwartaal van 2024 zal de voltallige alliantie met bewoners en lokale organisaties tijdens een nieuwe  community bijeenkomst  het procesvoorstel presenteren en gezamenlijk de huidige fase afronden om vervolgens met de betrokkenen de fase van heroriëntatie feestelijk in te luiden.

Zodra we weten wanneer de community bijeenkomst zal plaatsvinden, stellen wij jullie hiervan op de hoogte.

In de tussentijd zijn wij offline. De mailbox wordt niet gelezen. Wij hopen jullie zo spoedig mogelijk een update te geven.

Hartelijke groet,

Initiatiefgroep Masterplan Zuidoost Community,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

De pagina / categorie  ”Masterplan ontwikkelingen” op de website www.1104enzo.nl wordt  als dienstverlening aan de community van Zuidoost aangeboden. Het is niet dat we met de organisatie van deze ontwikkelingen bezig houden, eerbied voor wie dat wel doen. Als redactie willen we gewoon graag iedereen zo veel mogelijk gelijkmatig en gelijkwaardig van informatie kunnen voorzien.

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Meepraten over ontwikkelingen? Er is een appgroep, lid worden kan via de link www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *