Zuidoost bewoners worden gevraagd brandbrief te ondertekenen

Op de socials van Zuidoost gaat de volgende tekst rond waarin bewoners gevraagd worden naar een link van een Google Form te gaan

Onderteken de brandbrief aan de Alliantie Masterplan Zuidoost

Beste Amsterdam-Zuidoost bewoner/organisatie,

Wij zijn een groep diverse bewoners die zijn opgestaan voor de Zuidoost gemeenschap. Het Masterplan Zuidoost was een belofte aan de bewoners, toch hebben we (bijna) niets in te brengen. Wanneer het erop aankomt worden de belangen van de politiek en bedrijven boven die van de bewoners geplaatst. Lees onze brandbrief aan de Alliantie Masterplan Zuidoost en onderteken deze met jouw naam/gegevens. Na het ondertekenen zullen we je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Hartelijke groet,

Masterplan Zuidoost Community / masterplanzo.community@gmail.com

LINK: https://forms.gle/uhb3FwoE72eSMv4D7

Voor wie op de link klikt ontvouwt zich de tekst van de brandbrief die als volgt leest:

Brandbrief Masterplan Zuidoost Community

Aan : Alliantie Masterplan Zuidoost

Datum    : 13 juni 2023

Van : Masterplan Zuidoost Community
Betreft    : overleg Alliantie Masterplan Zuidoost en Community

Geachte leden van de Alliantie Masterplan Zuidoost,

Het uitgangspunt van het Masterplan Zuidoost is volgens de Alliantie: “Het zoeken en vinden van het eigenaarschap, de betrokkenheid en de ervaring van bewoners en mensen uit het maatschappelijk veld bij alle stappen die we zetten.”

Met grote verontwaardiging hebben wij dan ook kennis genomen van de reden van het vertrek van Saundra Williams als programmadirecteur van Masterplan Zuidoost.

In de praktijk ervaren wij onvoldoende dat het eigenaarschap van bewoners door de Alliantie Masterplan Zuidoost omarmd en gefaciliteerd wordt. Hier maken wij ons vanaf de start van het Masterplan al grote zorgen over en helaas blijken die zorgen nu terecht. Ook de programmadirecteur heeft gewezen op obstakels die verbeteringen voor bewoners in de weg staan, die zijn (h)erkend  door de wethouder Masterplan Zuidoost (Marjolein Moorman) en de voorzitter dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost (Tanja Jadnanansing).

We missen als (leden van de) community de transparantie over het handelen en het handelen in belang van de bewoners die ons in ambitie 5 vanuit de Alliantie Masterplan Zuidoost is toegezegd. Enkele mensen uit de gemeenschap zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan met de Alliantie op 14 juni 2023. Wij zijn echter van mening dat in het kader van transparantie en respect voor de gemeenschap, de gemeenschap ook de mogelijkheid moet hebben om fysiek of online aanwezig te zijn bij een overleg over hun belangen. Ook de gereserveerde tijd is niet voldoende om dit gesprek met alle partijen  te voeren. We nemen daarom het initiatief om een gesprek in te plannen op een latere datum waar de gemeenschap bij kan aansluiten met alle Allianties van het Masterplan Zuidoost die tot voor kort actief waren. Wij eisen opheldering over de volgende punten:

  • De gang van zaken die heeft geleid tot het vertrek van de programmadirecteur;

  • Het achterwege blijven van de benodigde systeemtransitie om de intentie vanuit de Alliantie Masterplan Zuidoost voor inbreng en eigenaarschap te bewerkstelligen;

  • Het niet betrekken van de community bij mogelijke oplossingen om leef- en systeemwereld dichter bij elkaar te brengen.

Vervolg Masterplan

Om te waarborgen dat de community centraal staat en actief onderdeel is van een mogelijke doorstart of vervolgstappen binnen het Masterplan Zuidoost, stellen wij de volgende voorwaarden:

  • De samenstelling van de Masterplan Alliantie wordt gewijzigd. Bewoners worden beter vertegenwoordigd en hebben minimaal 50% zeggenschap in de besluitvorming;

  • Een nader samen te stellen afvaardiging van bewoners beslist over aanstelling van een nieuwe vertegenwoordiger-functionaris die de uitvoering van Masterplan Zuidoost continueert met de behoeften van bewoners als uitgangspunt;

  • Deze afvaardiging van bewoners beslist mee over de herijking van Masterplan Zuidoost en het opstellen van een nieuw plan waarin de belangen van de bewoners beter gewaarborgd zijn.

  • Het uitbreiden van het aantal vertegenwoordigers uit de Zuidoost-gemeenschap in de Alliantie en het verminderen van de vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en politiek.

De eerste stap is een publiek gesprek met alle Alliantiepartners* van het Masterplan Zuidoost en betrokkenen over bovenstaande zaken. De gemeenschap dient het gesprek fysiek en online bij te kunnen wonen. We nodigen u allen met klem uit voor dit gesprek, dat zal plaatsvinden in Zuidoost en waarvoor we met u een datum eind juni 2023 zullen afstemmen.

Hoogachtend,

Leden van de Masterplan Zuidoost Community

Contact: masterplanzo.community@gmail.com

*Gemeente Amsterdam: burgemeester Femke Halsema Gemeente Amsterdam: Marjolein Moorman, wethouder masterplan Zuidoost Gemeente Amsterdam: Duco Stuurman, stedelijk directeur cluster sociaal Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijk relaties: Maarten Schurink Openbaar Ministerie: R. De Beukelaer, hoofdofficier van justitie Stadsdeel Zuidoost: Tanja Jadnanansing, voorzitter dagelijks bestuur Stadsdeel Zuidoost: Manou Chen, stadsdeeldirecteur Stadsdeel Zuidoost: Neumine Marshall, stadsdeelcommissie Zuidoost Social Pact: Kenny Zschüschen, directeur – bestuurder Venzo Swazoom Welzijn Politie: Frank Pauw, hoofdcommissaris  Zonova: Harry Dobbelaar, bestuurder Jinc: Daniël Roos, directeur Rochdale: Mohamed Acharki, bestuursvoorzitter Rochdale: Margot Lötters, directeur Buurten OKT Amsterdam: Jolanda Gerritsen en Renske Engelkamp, directeuren Johan Cruijff Arena: Tanja Dik, CEO Randstad: Dominique Hermans, directeur Randstad: Laurens van Vliet Masterplan Zuidoost: Saundra Williams, programmadirecteur

******

NOOT REDACTIE 1104enzo.nl: lees vooral de tekst / disclaimer bij de categorie ”Masterplan ontwikkelingen” https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *