Alzheimer Trefpunt over testamenten

Op donderdagavond 12 mei zal gastspreker notaris Erwin Kienhuis in het Alzheimer Treftpunt belangstellenden informeren over ‘Dementie & Levenstestament’.  Het opmaken van een testament voor het geval iemand overlijdt is een bekend en veel gebruikt instrument. Mensen die handelingsonbekwaam worden door o.a. dementie zijn niet meer in staat hun eigen belangen te behartigen. Dat is te voorkomen door een Levenstestament op te laten maken. Het is bedoeld voor mensen die de regie in eigen hand willen houden op een moment dat mogelijk anderen beslissingen over hen moeten nemen omdat ze het zelf niet meer kunnen. Het kan gaan over de financiën, een volmacht op medisch gebied, wils- en/of donorverklaring of hoe te handelen bij een voltooid leven. Aangezien er binnen families of onder erfgenamen verschillende belangen kunnen zijn, kan het goed zijn na te denken of er bijvoorbeeld een toezichthouder aangesteld moet worden.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar en bent u van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

Alzheimer Trefpunt (v/h Café) Amsterdam-ZO is een informatieve ontmoetingsplaats voor zowel mensen met dementie, hun partners, familieleden, mantelzorgers als ook professionals en andere belangstellenden.

Het vindt m.u.v. januari, mei en december (dan de 2de donderdag) iedere 1e donderdag van de maand plaats in Evean Henriëtte Roland Holst. Kortvoort 100, 1104 NB  Amsterdam-ZO. Voor meer informatie kunt u via de receptie van EHRH T 020 – 49 52 200 contact opnemen met Anusati Smitt of email anusatismitt@evean.nl

Alzheimer Trefpunt Amsterdam-ZO is een activiteit van Cordaan Thuiszorg, Evean Henriëtte Roland Holst, MaDiZo, Odensehuis ZO en vrijwilligers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *