Woonanalyse K-buurt voor Kmiddencocreatie traject

Gister werd in het kader kmiddencocreatie een heel gedegen briefing over wonen/woningen gegeven: https://youtu.be/eGtLvtBJRFk
 
In het Kmidden traject zijn we immers ook bezig woningen te realiseren. Maar wat voor type voor wie? Er is immers aan alles behoefte, en tekort aan alle type woningen, en dan krijg je al snel dat iedereen zijn eigen leefsituatie als maatstaf neemt voor wat men vind dat gebouwd moet worden
 
We nemen een andere invals hoek. Namelijk
#1 Wat is de bevolkingsopbouw van de buurt. (enigszins ook naar de toekomst door getrokken)
#2 Wat is de woningvoorraad.
#3 Als je die twee naast elkaar legt, Waar zitten dan de grootste knel punten om op te lossen en
#4 wat voor soort woningen of woonvormen helpen dan?
 
Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat we willen dat familie gemeenschappen die bij elkaar in een buurt wonen, bij elkaar in de buurt kunnen blijven wonen. Zorg Gemeenschappen, wat zo past bij de DNA van de buurt, wil je niet uit elkaar halen, (bijvoorbeeld doordat zoonlief noodgedwongen in Tilburg of Almere moet gaan wonen.)
 
Wat je ziet is dat Kbuurt
#A bovenmatig veel jongeren heeft
#B Dat Kbuurt relatief best veel heel grote gezinswoningen heeft, waar deze jongeren relatief lang in blijvend
Wat is dan de behoefte van deze jongeren en hoe gaat samen met voorzieningen etc. [Je moet zorgen dat er een coherent concept komt te staan]
#C Er zijn relatief minder bewoners van middelbare leeftijd
#D Voor de senioren zijn de woningen, relatief tov Amsterdam als geheel, geschikt om oud te worden
 
Wat dan de beste huisvestings vorm is/zijn, vraagt nog een extra slag. Het is heel eenvoudig te gaan denken in SayHaey achtige complexen met jongerencontainer, maar er zijn ook andere woonvormen mogelijk. Met De Key exploreren we samenlevingsopbouw project, om jongeren ook deel van de bredere gemeenschap te maken. Prijs is een issue, er zijn misschien woonvormen mogelijk waar je meer ook in gemeenschappelijk ruimtes leeft
 
Ook verkameren kwam aan de orde. Dat is nu een groot probleem, want gebeurt zomaar overal, en de huurders worden uitgemolken. Maar biedt -indien goed geregeld- misschien ook een oplossing voor woningnood. Was als er delen van de nieuwbouw al bij voorbaat in kamer complexen worden opgeleverd met gemeenschappelijke voorzieningen?
 
Een heel ander onderwerp is de toewijzing van Woningen. Tot nu toe was altijd: Alle Amsterdammers alle woningen in Amsterdam. We zien grote behoefte tot een plaatsingsbeleid wat zorgt dat de zorggemeenschappen hier in stand blijven Er is inmiddels divers instrumentarium om enigszins de woningvoorraad aan de mensen van de buurt te kunnen laten toevallen. Ook daar zijn we mee bezig om in kaart te hebben.
 
Deze wens kan ook reden zijn op een andere manier te bouwen, in plaats van door investeerders/ontwikkelaars, bijvoorbeeld coöperatief bouwen vanuit bewoners zelf
 
Verder kijken we of en op welke wijze er flexibiliteit gebracht kan worden in de woningen, zodat ze voor meerdere doeleinden te gebruiken zouden zijn. Kangaroe woningen is zo’n concept van Senioren woning met familie woning, maar blijkt in praktijk lastig als duo eenheid . Maar er zijn andere vormen denkbaar.
 
We (onder begeleiding van Wouter Pocornie) zijn inmiddels ook met onze jongeren weer verder bezig om beter te weten wat hun wensen zijn, Want we bouwen voor de komende 50-100 jaar en uiteindelijk gaat het vooral hun buurt van de toekomst worden.
#kmiddencocreatie https://1104enzo.nl/kmiddencocreatie/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *