Winkeliers willen meer leven in de buurt en aanvullende buurtwinkels

In het kader van KmiddenCocreatie is gesprek gevoerd met de winkeliersvereniging Kameleon, in de persoon van diens voorzitter Romeo Jagroep en winkeliers van de 4 torenflats, Azam Nabibaks, ook aanwezig.

We spraken over het belang van het winkelcentrum, de uitdagingen om uberhaupt een winkelcentrum te behouden in een buurt in deze tijden van online winkelen, de noodzaak om bruis in de buurt te creëren en zo de hele Kbuurt te liften. Ook proberen we extra woningen te realiseren, bovenop wat we als minimum hebben.

HORECA: Ook is het hoog wenselijk dat er aantrekkelijke en diverse Horeca de buurt in komt, daar liften de winkels dan ook op mee 

BRANCHERING: Voor de winkeliers van Kameleon is de zogenaamde ‘brachering’’ belangrijk. Dat wat  in de buurt gaat landen, niet ten koste gaat van het bestaande aanbod en er een goede aansluiting is.BUURTGERICHTE WINKELTJES  Er is een grote behoefte van winkeliers én bewoners aan buurtgerichte winkeltjes. Denk aan een fietsenmaker, hakkenbar. Winkeliers willen dat bewoners niet naar andere buurten binnen Zuidoost verwijzen, maar dat men breed terecht kan in Kbuurt.

CONTAINER ONDERNEMER EXPERIMENT We doen ook een experiment om ondernemers met containers te facilitairen op het plein voor Bontekraai https://1104enzo.nl/container-ondernemers-stellen-zich-voor/ en we maakten afspraken dat samen in te regelen

PARKEREN is een groot issue, hoewel er nu wel meer gebruik wordt gemaakt van de parkeergarage in Kameleon. De winkeliersvereniging heeft nog tegoed vanuit het onwtikkelbuurten traject dat met Hart voor de Kbuurt is geregeld, een groot bord met verwijzing naar de parkeergarage

ROTONDES Aan de achterkant van de Kameleon is de verkeersituatie vaak chaotisch. De winkeliers hadden nog niet nagedacht over verkeerssysteem met rotondes maar dat spreekt wel tot de verbeelding

Zelf hebben ze een eenrichtinsgverkeersysteem op het oog rondom de Kameleon. Hoe zich dat verhoudt met de optie op het plein helemaal verkeersvrij te maken moet nog worden onderzocht.

ZWERFWINKELKARREN Verder spraken we nog over de zwervende winkelkarren in de buurt en de noodzaak daar een slim(mer) systeem voor te bedenken. DAt ze minder weg rijden kunnen van het winkelcentrum, en diegene die weg zijn, makkelijker terug komen. (Voor nu kan iedereen die een zwervende Winkelkar ziet: maak een foto en app die  naar Het Hart Voor de Kbuurt nummer 0615386549 en schrijf locatie erbij, dat zetten we dan door naar de winkeliers) 

Video gedeeld in kader van transparantie https://youtu.be/GSTzFaWBxy8 

Meer over het Kmidden cocratie traject , zie www.1104enzo.nl/kmiddencocreatie , www.amsterdam.nl/kbuurt en op social media #kmiddencocreatie

Eén reactie op “Winkeliers willen meer leven in de buurt en aanvullende buurtwinkels”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *