Vrijwilligers en ZO

Vrijwilligers en ZO is wat de naam zegt. Kenny Zschuschen, adjunct directeur, legt samen met zijn collega en projectmanager Akwasi Mensah uit waar de organisatie voor staat.
Je kunt je er aanmelden voor vrijwilligerswerk; in Amsterdam Zuidoost in het bijzonder.

Vrijwilligers en ZO (kortweg Venzo) heeft een online vacaturebank – vraag en aanbod – en geeft informatie over vrijwilligersvergoedingen en dito contracten; de bemiddelingsfunctie dus.
Daarnaast houdt deze jonge organisatie (2006) zich bezig met ondersteuning en advies. Uitgangspunt is professionalisering door het geven van trainingen en cursussen, met en door organisaties en vrijwilligers.

Actueel
Zaterdag 30 juni 2012 organiseert Venzo in samenwerking met Kansrijk Zuidoost, CEC, POZO, OSA, DWI, Hi5 en GetMixed Radio de Kansenbeurs Zuidoost.

Ook burgers met eigen initiatieven kunnen bij Venzo terecht. Zij worden geholpen om een ‘waarderings‘subsidie bij de Deelraad aan te vragen. Waardering, omdat het stadsdeel Zuidoost bewoners en organisaties wil aanmoedigen om activiteiten te organiseren voor haar bewoners. Het gaat daarbij niet niet om de bekostiging van de gehele activiteit.

Vrijwilligers Academie
Uitvloeisel van Venzo’s ondersteuning, advies en professionalisering is de op te richten Vrijwilligers Academie. Deze Academie wil samen met bedrijven en personen know how en ervaring inbrengen. Ook mensen en organisaties uit andere delen van Amsterdam zijn welkom en kunnen een bijdrage leveren.
Venzo wil daartoe potentiële partijen aanspreken op hun maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doel is nieuwe kansen te bieden voor de ‘geschoolde’ vrijwilliger op de arbeidsmarkt.

Vanuit dezelfde uitgangspunten heeft Stadsdeel Zuidoost met bedrijven en organisaties uit de buurt een Sociaal Uitzendbureau in het leven geroepen om kansarmen stage- of (tijdelijke) werkplekken aan te bieden. De samenwerking met de Vrijwilligers Academie en het Sociaal Uitzendbureau ligt daarbij voor de hand.

Venzo adviseert door Jarzo – dé Jongeren Adviesraad van Amsterdam Zuidoost – vanuit zijn contacten met (basis)scholen, MBO’s en Hoge Scholen het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost over jongeren.  Deze groep van 15 tot 25 jaar is in hoge mate geïnteresseerd in wat er gebeurt in hun stadsdeel. Tijdens de georganiseerde evenementen en debatten komt antwoord op vragen als:
Wat leeft er onder de jongeren? Wat vinden zij van Amsterdam Zuidoost? Wat gebeurt er wel – of niet – in hun buurt? Wat kan er beter?
Een belangrijke informatiebron voor Stadsdeel Zuidoost.

Meer weten of kun je iets betekenen voor Vrijwilligers en ZO? Neem dan contact met hen op.

CEC gebouw (1ste verdieping)
Bijlmerdreef 1289
1103 TV Amsterdam Zuidoost
020-7601170
zuidoost@vrijwilligersenzo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *