Vrienden Diemerbos werven donateurs

De Stichting Vrienden van het Diemerbos heeft zich financieel losgemaakt van de gemeente Diemen en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. In een brief schrijft de stichting: ‘ …dat een dergelijke subsidiering van onze werkzaamheden als behartiger van de belangen van de gebruikers van het bos in de weg stonden. Hiervoor moet sprake zijn van strikte onafhankelijkheid  en dus ook van de gemeente en het stadsdeel.’

Omdat de Stichting wel kosten maakt worden er donateurs geworven. ‘Wij willen graag onze website in de lucht houden. Wij willen ook graag onze jaarlijkse Vriendendag blijven organiseren. Verder hangen er altijd posten voor bestuurskosten samen met het functioneren van een Stichting (Kamer van koophandel, portokosten, vergaderkosten). Onze kosten zijn niet heel erg hoog, maar moeten wel staan tegenover inkomsten.’

De Stichting is opgericht nadat de toenmalige staatssecretaris met natuur in zijn portefeuille (Bleker) het budget voor natuurbeheer meer dan gehalveerd had. Ook voor het beheer van het Diemerbos zou dit grote gevolgen kunnen hebben. Om de financiële problemen op te lossen overwoog Staatsbosbeheer delen van haar bezittingen, die niet tot haar kerntaken behoorden af te stoten. Een recreatiebos als het Diemerbos lag daarmee meteen in de vuurlinie.

Een aantal gebruikers van het bos zijn in verband hiermee rond de tafel gaan zitten en besloten om de belangen van de gebruikers bij Staatsbosbeheer te gaan behartigen. Dit heeft geleid tot de vorming van de Stichting Vrienden van het Diemerbos. Tot nu toe is het bos in ieder geval niet verkocht en is de kwaliteit van het bos er niet op achteruit gegaan.

Alle ‘vrienden van het Diemerbos’ kunnen een bedrag storten op NL35 TRIO 0197 7125 68 t.n.v. Stichting Vrienden van het Diemerbos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *