Verwijderen van groen langs A9

Een van de eerste werkzaamheden van IXAS is het verwijderen van groen langs de A9 Gaasperdammerweg. Het weghalen van het groen is nodig als voorbereiding op de werkzaamheden voor de uitbreiding van de A9. Vanaf 23 februari worden langs de hele weg tussen knooppunt Holendrecht en de brug over de Gaasp struiken verwijderd.
IXAS – het bouwconsortium dat in opdracht van RWS de A9 Gaasperdammertunnel aanlegt – kapt op twee plekken tegelijk de bomen: bij de spoorlijn Utrecht – Amsterdam en bij de metrolijn Gaasperplas. Omwonende hebben een brief ontvangen met informatie over die kapwerkzaamheden.

bomenkapA9spoorlijn800Bij de spoorlijn
De werkzaamheden rondom de Spoorlijn Utrecht-Amsterdam starten in juni 2015. Er worden bomen gekapt aan de zuidkant van de A9 (Holendrecht) aan weerszijden van de spoorlijn, om ruimte vrij te maken voor deze werkzaamheden. Ook worden er struiken verwijderd. Het verwijderen van
groen duurt tot eind maart. Afbeelding werkzaamheden bij de spoorlijn: de bomen in de rode gebieden worden gekapt.


bomenkapA9metrolijn800Bij de metrolijn

Ook rondom de plek waar de A9 de metrolijn Gaasperplas kruist kapt IXAS bomen. Deze werkzaamheden duren ook tot eind maart. De aannemer verwijdert hier groen als voorbereiding op de werkzaamheden rondom de metrolijn die in de zomer van start gaan.
Om te voorkomen dat we met de werkzaamheden onverhoopt broedende vogels storen, worden de werkzaamheden begeleid door een ecoloog.

Hinder
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur. Voor deze werkzaamheden sluit het bouwconsortium geen wegen af. Op enkele plekken staan de machines deels op de rijbaan. Er komt een veilige afzetting waar het verkeer langs kan rijden. Dat gebeurt overigens alleen buiten de spits: tussen 9.00 en 15.00 uur.
Ook op enkele fietspaden komen er kleine afzettingen. Fietsers kunnen er gewoon langs. Omrijden hoeft dus niet. De werkzaamheden geven mogelijk geluidsoverlast.

Groencompensatie
Rijkswaterstaat compenseert de verwijderde bomen door nieuwe te planten in de directe omgeving. Een deel van de nieuwe bomen komt op het dak van de tunnel. Waar het overige deel van de bomen wordt geplant en wanneer dat gebeurt, overlegt Rijkswaterstaat met de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *