Verdwijnt het K-plein?

kplein400BLIJFT HET PLEIN TUSSEN METRO EN APOTHEEK/BONTE KRAAI BESTAAN? De kans is groot dat het gebied naast de metro en tussen de Bonte Kraai, de apotheek en de Karspeldreef volgebouwd mag  worden. Het parkeerterrein en het plein zouden daardoor verdwijnen. Actiegroep HartVoorDeKBuurt  is daar faliekant tegen:’Bewoners willen een hart in de buurt en het plein mag niet verdwijnen’.
Het haalbaarheidsonderzoek staat 20 september op de agenda van het Stadsdeel. Bij die vergadering zal HartVoorDeKBuurt zijn stem laten horen.

Gebedsdienst
Ook is er zaterdag 17 september van 17.00 – 18.00 uur op het (K-)plein een gebedsdienst ‘Samen bidden voor ons plein’ voor alle geloofsovertuigingen. Moslims, Adventisten, PenteCostals, en meer willen niet alleen tonen dat de buurt betrokken is, maar ook dat er in dit land waar zoveel tegenstellingen lijken te zijn op basis van religie, wel degelijk samen kan worden gewerkt aan een betere samenleving. “De buurt is van ons allemaal. Samen Sterk, SamenKbuurt.”

De inspanningen van de Actiegroep worden breed gedragen door o.a. kerkgenootschappen, bewoners(organisaties), lokale ondernemers, en kunstenaars, buurtwerkers en Platform K-buurt.

Inspraakrondes een jaar geleden
Augustus vorig jaar vonden inspraakrondes plaats over de plannen voor het terrein tussen de metro (Kraaiennest), Karspeldreef, ‘s Gravendijkdreef en tussen de Oliepalmstraat/Kleiburg. Met de opmerkingen van omwonenden blijkt bitter weinig gedaan.
Langs de Karspeldreef kan, als zich een projectontwikkelaar zich aandient, snel met bouwen worden begonnen. Een van de voorwaarden is, aldus de ‘stadsarchitect’,  dat er ‘zichtlijnen’ komen langs de dreef overeenkomstig het Kameleon-gebouw en naastgelegen gebouw (met oa Leger des Heils) langs de Karspeldreef. Ook toen kwamen er opmerkingen over het feit dat die zogenoemde zichtlijnen het gebied langs de Karspeldreef een muur vormen en daardoor een gesloten in plaats van een open karakter krijgt.

Via het Platform K-buurt hebben 33 buurt organisaties zich al in 2015 unaniem uitgesproken tegen het gepresenteerde eerste bebouwingsplan van de gemeente, en voor een JUISTE invulling van een plein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *