Veranderingen in het Diemerbos

Tijdens een informatieve bijeenkomst – georganiseerd door de Vrienden van het Diemerbos – werd afgelopen dinsdag uit de doeken gedaan wat er gaat gebeuren in en rond het Diemerbos. De komende jaren moet het Diemerbos (DB) van productiebos stadsbos worden.

Stadsecolooog Geert Timmermans leidde de plannen in, waarna vertegenwoordigers van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) op de details van de plannen ingingen. DLG ziet toe op de uitvoering van deze plannen.

diemerbos_fase2Tot 2015
Aanleg van een fietspad van het Penbos naar het Diemerbos. Bij de hoofdentree van het DB wordt grond voor de scouting bouwrijp gemaakt. Of de scouting er ook bepaalde werkzaamheden (zwerfvuil opruimen o.i.d) gaat verrichten is nog niet besproken. Vanaf Landlust wordt een wandelpad naar het bos aangelegd.
Bij de Provincialeweg worden faunapassages gerealiseerd tussen de Bijmerweide en het DB voor optimalisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Bekijk ook de PDF.

Vanaf 2015
Een veilig en overzichtelijk fietspad van het centrum van Diemen naar de hoofdingang van het bos. Een extra onderdoorgang onder de A9 gaat het DB met de Gemeenschapspolder (ten zuiden van de A9 richting Weesp/Driemond) verbinden. Langs de A9 over de Gaasp wordt een fietsbrug gebouwd.
Staatsbosbeheer en de Gemeenste Diemen onderzoeken de mogelijkheden van een horecatielocatie buiten die van (theehuis) Landlust.

Na 2020
Realisatie van een fietsverbinding tussen IJburg en het Diemerbos.

De Gemeenschapspolder
Rijkswaterstaat heeft 25 ha landbouwgrond in de Gemeenschapspolder aangekocht. De Dienst Landelijk Beheer ziet toe op de uitvoering van het inrichtingsplan.
De polder wordt geoptimaliseerd voor weide- en moerasvogels als fouragegebied. De natuurwaarde van dit moerasgebied wordt verhoogd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, poelen en beheersbaar maken van het grondwaterpeil.
Het plaatsen van een vogelkijkscherm moet een fraai uitzicht op de aanwezige vogels bieden, zonder dat deze populaties worden verstoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *