Veel bomen Diemerbos gekapt

Staatsbosbeheer gaat de bomen van de abelenlaan bij de hoofdentree van het Diemerbos aan de Muiderstraatweg vervangen. Deze bomen zijn onvoldoende geworteld in de bodem. Diverse abelen zijn door storm al omgewaaid en ook de overgebleven bomen zouden in de toekomst kunnen omvallen. De mooie laan die zo kenmerkend is voor het Diemerbos zal beplant worden met knotwilgen die wel goed bestand zijn tegen de beperkte wortelruimte.

Op zondag 3 september 2017 is er om 13.00 uur een excursie in het gebied. Deze excursie maakt onderdeel uit van de Vriendendag van het Diemerbos (zie eerder bericht). Op de Vriendendag zelf kijken de organisatoren hoe ze een en ander het beste kunnen invoegen.

Op de eerste dag van de werkzaamheden, 21 augustus, is er een boswachter aanwezig bij de ingang van het bos aan de Muiderstraatweg om vragen te beantwoorden.

Naast abelen bestaat het Diemerbos voor een deel uit essen die vrijwel allemaal zijn aangetast door ‘essentaksterfte’. Dit is een agressieve schimmelziekte die in Nederland in steeds hoger tempo toeslaat. Essen herstellen niet van deze ziekte en veel bomen in het Diemerbos zijn inmiddels dood, waardoor ze gemakkelijk kunnen omvallen. Tot slot zullen de populieren in het speelbos worden weggehaald, omdat zij eveneens een slechte conditie hebben. Staatsbosbeheer grijpt in voor de veiligheid van bezoekers en een mooi en gezond bos in de toekomst.

Herplant
Staatsbosbeheer zegt zorgvuldig af te wegen welke bomen moeten worden verwijderd. Zieke en dode bomen maken plaats voor gezonde soorten, die samen een gemengd loofbos zullen vormen. Deze nieuwe generatie bomen en struiken zal deels door natuurlijke verjonging van onder andere els, eik, wilg, berk, vlier en meidoorn ontstaan, omdat zij meer ruimte krijgen om te groeien. Samen met de nieuw aan te planten soorten als eik, kers, hazelaar, kardinaalsmuts en sleedoorn vormen zij het bos van de toekomst. De herplant zal eind 2017 en begin 2018 gebeuren, dus vanaf het voorjaar kunnen bezoekers weer genieten van bloeiende bomen en struiken.

Overlast
Bezoekers van het Diemerbos kunnen hinder van de werkzaamheden ondervinden, omdat er met grote machines gewerkt wordt in het gebied. Dit kan zorgen voor geluidsoverlast en sommige paden zullen overdag afgesloten worden. Eventuele schade aan paden zal zo snel mogelijk hersteld worden. Staatsbosbeheer nodigt gebruikers uit voor een excursie in het Diemerbos om uit te leggen hoe alles in zijn werk gaat. De excursie is op zondag 3 september 2017 om 13.00 uur. De startlocatie is Boerderij Landlust aan de Stammerdijk 25 te Diemen. Opgeven kan via kennemerland@staatsbosbeheer.nl. Ook op de eerste dag van de werkzaamheden, 21 augustus, is er en boswachter aanwezig bij de ingang van het bos aan de Muiderstraatweg om vragen te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *