VARA/BNN naar de Bijlmer?

VARA en BNN willen fuseren, maar zijn dan te groot om in Hilversum bij elkaar in te trekken. De nieuwe fusieomroep wil zich daarom in Amsterdam vestigen. De besturen van beide omroepverenigingen hebben dit kortgeleden aan hun medewerkers verteld. Het plan voor deze verhuizing moet moet nog door de ondernemingsraden en raden van toezicht worden goedgekeurd.

De VARA meldt dat de personeelsleden van beide omroepen zijn ingelicht over de voorgenomen verhuizing, met de voorkeur voor een locatie in Amsterdam. Volgens bronnen is dat de Bijlmer, maar daar wordt nog geen uitspraak over gedaan.

Bron: Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *