Van Kantershof naar Gaasperpark

De nieuwe Gaasperdammerweg/tunnel met een prachtig park op het tunneldak krijgt een aantal noord-zuid-verbindingen. Met het verdwijnen van het huidige tunneltje van Kantershof naar het Gaasperpark is geen vervangende oversteek voorzien. Een onderdoorgang is niet meer mogelijk. Het lijkt een verdomhoekje: de tunnelmond ligt ter hoogte van Kantershof (met extra uitstoot van uitlaatgassen?) en met uitzicht op geluidsschermen.

Een aantal buurtbewoners wil draagvlak voor een – niet geplande – fiets-voetgangersbrug inzichtelijk maken. Doel: een veilige verbinding van en naar het Gaasperpark zodat je niet niet met honden, paarden, kinderwagens en scootmobiels langs de Provincialeweg moet. Met Rijkswaterstaat (en Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost) is contact geweest om gedegen input – ook voor een eventuele petitie – te krijgen.

Brug volgens Rijkswaterstaat
RWS schetst een zo realistisch mogelijk beeld van de voor- en nadelen en de haalbaarheid van een brug, de veiligheid en consequenties voor de privacy van mensen met hun tuin vlak bij de brug.
“…de A9 ligt in 2020 ter hoogte van het Geerdinkhofpad op maaiveldniveau. Het langs Kantershof te realiseren geluidsscherm en het dak van de langste tunnelbuis steken daarbij 6 meter ‘boven het maaiveld’ uit. Een fietspad kent een maximale hellingshoek van 1 op 25. Daardoor zou er een hellingbaan van 150 meter de wijk in moeten komen om het hoogteverschil te overwinnen. Hiervoor ontbreekt het momenteel aan ruimte.
De enige wijze waarop er een verbinding zou kunnen worden gerealiseerd is in de vorm van een voetgangersbrug met trappen. De trap zou ook voor fietsers toegankelijk kunnen worden gemaakt door middel van een of meer goten aan de zijkant. Voor bijvoorbeeld paarden, scootmobiels en kinderwagens is een trap niet begaanbaar. Voor laatstgenoemde gebruikers zal een brug op deze locatie daarom niet als verbinding over de A9 kunnen dienen.
De foto is een voorbeeld van een dergelijke brug die overigens maar 4,5 meter hoog is. Bij Kantershof zouden de trappen dus nog 1,5 meter hoger moeten worden.
Indien de brug wordt gebouwd zal dit gevolgen hebben voor de privacy van omliggende woningen. Bewoners aan de sloot naast de A9 gelegen woningen dienen er rekening mee te houden dat vanaf de brug en trappen zicht op hun huis en tuin is.

In 2015 zal het stadsdeel het fietspad langs de Provinciale weg verbreden. Rijkswaterstaat maakt geld vrij om in 2015 een voetpad van Kanterhof, door de Bijlmerweide naar de brug van de A9 over de Gaasp te realiseren.

Voorts wordt bekeken of het fietspad langs de Loosdrechtdreef naar de noordzijde van deze weg kan worden verplaatst zodat dit kan worden aangesloten op de huidige fietstunnel onder de Loosdrechtdreef door richting het Gaasperpark.
Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost is een traject gestart om de voetgangersbrug in aanmerking te laten komen voor een subsidie van de Stadsregio Amsterdam. Gelet op de hiervoor genoemde ontwikkelingen is het de vraag of de stadsregio voldoende meerwaarde ziet in het realiseren van een voetgangersbrug op deze locatie.”

Niet de beoogde brug
Een brug met een hoge trap is niet helemaal wat de buurtbewoners ervan gehoopt hadden. De brug is interessant voor mensen die goed ter been zijn. Ouderen met of zonder scootmobiel/rollator, mensen met honden, ruiters, mensen met kleine kinderen en kinderwagens kunnen er geen gebruik van maken.
voetgangersbrug285Met RWS is telefonisch gesproken en gevraagd of een brug met een hellingbaan in plaats van een trap geen optie is. RWS zegt dat een hellingbaan aan de zijde van het Kantershof te realiseren is, maar aan de zijde van de A9 is dat minder eenvoudig, omdat dan een groot aantal knikken gemaakt moeten worden om het inpasbaar te maken.

Veilig voetpad langs Provincialeweg
Daarnaast is met RWS besproken over het voetpad dat op termijn langs de Provincialeweg komt te liggen, veilig te maken voor bovenstaande gebruikers van de huidige tunnel. Een hek en een voorziening om te voorkomen dat men bij de Willem Alexander manege een kruispunt over moet steken om het park te bereiken. Het stadsdeel schijnt al bezig te zijn met een oplossing voor dit knelpunt.

Overleg tussen de partijen
Eerdaags zullen de plannen en nieuwe voorstellen worden besproken met enkele buurtbewoners, de bewonersbelangenvereniging Kantershof, RWS en iemand van stadsdeel Zuidoost die bij dit project betrokken is. Het doel van de avond is de verschillende opties voor een veilige verbinding van Kantershof naar het Gaasperpark te bespreken. Op basis van de uitkomst daarvan wordt bekeken of een petitie onder bewoners noodzakelijk is. Wij houden u op de hoogte!

Eén reactie op “Van Kantershof naar Gaasperpark”

  1. het is toch jammer dat er niet meteen nagedacht is over de doorgang naar het gaasperpark.
    Het is altijd een belangrijke route geweest voor de bewoners en hier is gewoon aan voorbij gegaan.De brug zou een mooie oplossing kunnen zijn echter een tunnel zal beter zijn.de meer kosten moet men dan maar voor lief nemen. De wegverbreding is na onderzoek uiteindelijk niet nodig geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *