Update bericht over vervolg traject masterplan

DE VOLGENDE EMAIL IS VERSTUURD DD

Er zit ook een procesvoostel voor de opvolging van de programma directeur bij

BEGIN EMAIL

Beste bewoner, community partner,

Precies een week geleden vond de bijeenkomst van de community en Alliantie Masterplan Zuidoost plaats. Langs deze weg willen wij je hartelijk danken voor je aanwezigheid. Met alle input die wij tijdens de gesprekstafels hebben verzameld, werd het echt door de community gedragen.

Opbrengst bijeenkomst en opstellen plan

We hebben een zeer kritisch geluid laten horen met als uitkomst dat wij als community zelf met een plan kunnen komen voor voortzetting van Masterplan Zuidoost. Enerzijds gaat het om een alternatief voor het systeem van governance dat niet transparant is, waarin onvoldoende mandaat is voor bewoners en een integriteitsprotocol voor de alliantieleden ontbreekt. Anderzijds heeft de community aangegeven meer invloed te willen hebben op de thema’s.

 

Via de link https://youtu.be/S3_C5O3vs24 kan je de opnamen van de complete bijeenkomst terugzien. Wij gebruiken de beelden om actiepunten op te stellen die volgens de community onderdeel moeten zijn van het nieuwe plan. Als initiatiefgroep kunnen we je hulp hierbij goed gebruiken.

Daarom nodigen wij je van harte uit voor een vervolgbijeenkomst in augustus, zodat wij in september na het zomerreces een plan kunnen voordragen aan Alliantie Masterplan Zuidoost. De uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvang je volgende week.

Volgende fase

Enkele bewoners hebben aangegeven zich te willen inzetten voor de volgende fase. Om helder te krijgen wie zich op welke manier zou willen inzetten, zullen wij volgende week een online formulier publiceren, waarin iedereen diens beschikbaarheid kan opgeven en kan invullen welke taken/rollen passend zouden zijn. Voorwaarde is wel dat je in Amsterdam Zuidoost woont, werkt of onderneemt en bereid bent onbezoldigd je bijdrage te leveren.

 

Voorstel alliantie

Inmiddels hebben we ook het voorstel van Alliantie Masterplan Zuidoost ontvangen over de stappen die worden voorgesteld om tot een nieuwe programmadirecteur en betere vertegenwoordiging van bewoners in de alliantie te komen. Zie het document in de bijlage. https://www.dropbox.com/scl/fi/q606itf02hw87dzv9nc22/230712-Opvolging-programmadirecteur-Masterplan-Zuidoost.pdf?rlkey=bhzgwkbfp82vhjafxwg68w8vk&dl=0

Interim programmadirecteur

Vanuit het programmateam Masterplan Zuidoost hebben wij begrepen dat mede door uitstroom van enkele medewerkers het aanstellen van een interim directeur urgent is. We hebben volgende week een oriënterend gesprek met de huidige leidinggevenden van het programmateam om te inventariseren wat de knelpunten zijn en waar hun behoeften liggen. De uitkomsten van dit gesprek zullen we delen met de community.

Hartelijke groet,

Community-leden

*Initiatiefgroep

Braien Candelaria

Kwame Agyapong-Ntra

Marisa Lisse

Maureen Hubbard

Obaa Yaa Adu Amankwah

Otas Elum

Rea Biekman

Stephany Biezen

Waltoo Dors

Zeluma Saling

**Adviseurs

Dionne Abdoelhafiezkhan

Jerry Afriyie

EINDE EMAIL

+++++++++++++++++

wie wil meepraten over de vervolgstappen masterplan kan deelnemen aan de whatsappgroep  ”Samen voor een beter Masterplan Zuidoost’ via de link  www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *