Update Masterplan Zuidoost #2

Een belangrijk uitgangspunt van het masterplan is om transparant te zijn in alles wat er gedaan wordt en bewoners een aantal keer per jaar te informeren over de voortgang en hen te betrekken bij de uitvoer. In dit programma met programmadirecteur Saundra Williams, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en andere gasten bespreken we de huidige status van het masterplan en de plannen die zijn geformuleerd voor 2022 en vragen we aan bewoners hun feedback.

https://dezwijger.nl/programma/update-masterplan-zuidoost-2

De onderwerpen die aan bod komen, zijn eigenaarschap bewoners, leefbaarheid en veiligheid, jongerenhuisvesting, jeugdvisie, leesoffensief, stimulering scholing, werk en ondernemerschap en publiek-private samenwerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *