Uit de ALV Carports Kantershof

De vergadering begon met een uitleg door een tweetal ambtenaren over de afkoop – nog dit jaar – van de erfpachtcanon voor de carports in 2023! Vanaf dat moment is de carport-erfpacht voor 50 jaar afgekocht voor 1.705 euro. Voor de bijbehorende notariskosten, zo’n 600 euro, neemt de Gemeente de helft voor haar rekening. Het genoemde bedrag is een minimum (geaccepteerd door de Belastingdienst) en wordt dus niet goedkoper bij een korter lopende afkoop. De aanwezigen vroegen het VVE-bestuur na te gaan wat de notariskosten bedragen indien een groot gedeelte van de bewoners dit gelijktijdig willen doen. Het bestuur stuurt binnenkort een enquête rond om de interesse van alle bewoners te peilen. De VVE is slechts bemiddelaar, de eigenaar van de carport beslist en tekent de notariële akte.
Voor een bestuursfunctie hebben zich mevrouw Horstmanshof en de heer Broens aangemeld. In een volgende ALV kan de vergadering zich daarover uitspreken.
alvbvve400De renovatie van de carports is binnen de begroting gebleven. Schade en problemen na de renovatie kunnen nog bij de VVE worden aangemeld. De penningmeester liet in zijn meerjarenbegroting zien, dat de jaarlijkse bijdrage tot 2040 niet verandert.
Om de civiele procedure tegen de vorige beheerder voort te zetten, heeft de rechtbank geëist dat de vergaderinghet  bestuur van de VVE Carports daar uitdrukkelijk voor machtigde. Dit gebeurde met een speciaal daartoe gemaakt stembriefje. Alle stemmen waren voor.
Tot slot gaat het bestuur een beleidsstuk opstellen, waaraan privé-oplaadpunten voor elektrische auto’s in de carports in ieder geval moeten voldoen. Vast staat nu al dat derden geen gebruik van zo’n oplaadpunt in de carport mogen gebruiken vanwege mogelijke en verhaalbare (parkeer)schade. Het volledige verslag zal door de VVE Carports Kantershof verspreid worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *