Torenflatbewoners willen DeKey

Na handtekekeningenactie bewoners torenflats: Woningcorporatie DeKey schort uitruil/verkoop op. Op 18 april was er een bijeenkomst van leden van de bewonerscommissies van elk van de vier torenflats in de K-buurt met directie van Woningcorporatie DeKey.

DeKey wil in een nieuwe strategie zich o.a. concentreren op bezit binnen de ring A10 en haar bezit in Zuidoost afstoten. Tijdens de bijeenkomst werden de handtekeningen van de actie ‘Wij willen DeKey maar wel een DeKey met een betere strategie’ overhandigd. Uit de handtekeningenactie – met een heel hoge tekengraad- bleek dat er geen draagvlak is bij bewoners voor de plannen van DeKey. De BewonersCommissies (BC’s) waren daarin zeer duidelijk tegen de directie vanb DeKey. De actie werd ondersteund door buurtplatform Hart voor de K-buurt.

Voor DeKey is dit een ongebruikelijke actie. Meestal zijn bewoners alleen maar ‘tegen’ DeKey. DeKey heeft daarop een eerste stap gezet en zegde toe sowieso voor de komende vijf jaar niets te doen en alle eventuele vervolgstappen samen met de BC’s te doen. Het zijn de commissies van de torenflats Kralenbeek, Kempering, Klieverink en Kouwenoord.

Wordt vervolgd maar de Status Quo blijft gehandhaafd en DeKey blijft in Amsterdam Zuidoost.

 

Download link van de voorgenomen strategie http://bit.ly/voorgenomenstrategieDeKEy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *