Toekomst van de K-buurt

De K-buurt wil een VET zomerfeest organiseren en weer Kerst vieren, maar dan beter georganiseerd. Ook is er een plan om in 1104 (postcode van de K-buurt) een toer te organiseren waar alle 1104-initiatieven de deuren open zetten voor de rest van de wijk en zo iedereen alle activiteiten kan bekijken. Dit bleek op het K-buurtberaad van 25 januari in de Bonte Kraai.
Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over issues als Schoon, Heel, Veilig en Groen en de hotspot-aanpak daarbij. Hoe de K-buurt zich kan organiseren zonder dat de ene deelnemende organisatie de ander overvleugelt. Hoe de buurt een echte stem krijgt (participeren) in plannen over het K-midden en hoe bij een Verkiezingsdebat politieke partijen zich hard willen en kunnen maken voor wensen uit de K-buurt .
Hieronder het verslag.

Schoon, heel, veilig en groen
Om ratten tegen te gaan kunnen op de zogenaamde ‘broodplaatsen’ borden komen. Op een kaart kon iedereen bij zijn haar flat aangeven waar zo’n bord het meest effect zou hebben. Hoe de borden eruit komen te zien is staat nog niet vast.
Infoborden over grofvuil aanbiedtijden bij de stortplaatsen zijn ook belangrijk. Gezien de discussie over ‘hoe melden we en wat dan (Mora = melding openbare ruimte, 14020 bellen, verbeter de buurt app, etc) is er een breed gedragen wens ook daarover op de stortlocatieborden aanwijzingen te vinden. Er werd een lans gebroken om grofvuilplaatsen niet langer op de stoep te hebben, gezien de glassplinters, verf en andere rommel. De aanvulling van ‘groen’ op het rijtje ‘’Schoon heel en veilig’’ kreeg bijval.

Hotspotaanpak
Diverse punten zijn ter plekke doorgegeven aan aanwezige hotspotcoördinatoren van de hotspotaanpak die HartvoordeKbuurt ondersteunt. Er is een grote lijst van actiepunten gemaakt met het stadsdeel en die zal op een nog te plannen bijeenkomst worden doorgenomen om te kijken wat van die lijst ook echt is uitgevoerd en verbeterd.
Gevraagd werd waarom de kwaliteit van de openbare ruimte achteruit is gegaan met het weghalen van struiken en bosjes. Er was breed draagvlak in de zaal voor het schrijven van een aanvalsplan en het benaderen van instanties hier werk van de maken.

Organisatie
HartvoordeK-buurt (HvdKb) probeert zich te organiseren door breed gedragen en ondersteunde bewonerscommissies/wijkjes te hebben in de hele buurt. En die te helpen goed samen te werken.
Te doen:
•HvdK zal een overkoepelende appgroep opzetten voor de coördinatoren van de diverse flats.
•Er zijn vele apps zijn die meldingen maken van overlast etc. Het stadsdeel heeft gekozen voor ‘verbeterdebuurt’app, dus DIE gebruiken, graag.
De bewonerscommissies (BC) zijn heel belangrijk werd aangegeven en een goede samenwerking tussen BC’s is van essentieel belang.

Oprichting formele structuur
HvdKb is een zwermcoalitie en wil toewerken naar een ondersteunende formele structuur, niet alleen op basis van draagvlak, maar ook op basis van gestructureerd verantwoording afleggen aan de buurt. Een juridische structuur die ons past als buurt en onze manier van werken ondersteunt. Of dat een stichting, een vereniging, een coöperatie of een sociale onderneming kan/moet zijn, en hoe, wil de groep de komende drie maanden met ieders input onderzoeken, om bij een volgend buurtberaad met een voorstel te komen. Iedereen wordt uitgenodigd aan dit traject mee te werken/te denken.

Het K-midden traject
De buurt is in de volle breedte de straat op gegaan en naar de stopera voor onder meer:

1.Dat we niet ‘’ergens een plein’’ krijgen (met dus weer ‘’restruimte’’ op andere plekken) maar een integrale en coherente aanpak van de hele openbare ruimte vanaf Kameleon naar het oosten 9RI Koornhorst). Een hart voor de K-buurt, een hart dat klopt. Met een oplossing voor de Damwand – het huidige metrostation – midden in onze openbare ruimte als belangrijkste uitdaging.

2.Geen massieve bebouwingsstructuur langs de Karspeldreef die een scheiding tussen noord en zuidzijde geeft.

3.Een goede en brede opzet van de participatie op een manier die tevens de buurt verbindt qua sociale infrastructuur.

De laatste lego-sessie van het huidige K-midden participatietraject liet zien dat op dit laatste punt eerder het tegendeel geschiedt. Wie daaraan deelnam en uit de zaal weer de Bonte Kraai instapte, kon zich niet aan de indruk onttrekken dat er twee gescheiden werelden zijn. Met het gevaar dat in deze buurt groepen elkaar kwijt raken en verwijten gaat maken.

HartvoordeKbuurt vindt het belangrijk dat we zo breed mogelijk onderkennen en erkennen

1.dat wat hier plaatsvindt, los van het waarom, een buurt als de onze niet past omdat het een beperkt deel/segment van de wijk een bovenmatige kans geeft hun wensen te ventileren

2.dat het beter moet en kan (Als buurt hebben we daar immers plannen voor ontwikkeld voordat ons werd verteld dat een extern bureau de participatie zou gaan doen op hún manier).

Dat er daarnaast -naast het het ondermatig/bovenmatig scheef verdeelde ventileren-, de nodige vragen zijn of dat wat geventileerd wordt ook wel echt effect heeft op de planvorming. We hopen op een goed eindresultaat. De aanwezigen in zaal geven aan dat dit beter moet en steunen de aanpak van HartvoordeKbuurt voor een betere opzet.

Het verKiezingsdebat
Kunnen we een aantal punten voor de buurt, en buurten in het algemeen ‘’binnenhalen’’ bij de verkiezingen en welke punten zijn dat dan? Door Caroll (Carryonthemove) wordt gevraagd om Integrale Toegankelijkheid toe te voegen waarin ‘’een buurt voor iedereen goed bereikbaar betreedbaar en bruikbaar is’’ volgens de ITS normen (Internationale Toegankelijkheids Standaarden).

Kleine Kbuurt
Al lange tijd zijn een aantal mensen uit ons buurtje bezig om fietsen’nietjes’ geplaatst te krijgen. Stadsdeel Zuidoost zegde vorig jaar toe dat er dat soort fietsenrekken geplaatst zouden worden. Bewoners moesten toen ineens binnen twee dagen aangeven op welke plaatsen zij de nietjes geplaatst wilden zien.

Maanden later was er nog niet geplaatst en bij navraag kregen ze van de ambtenaar te horen dat helaas het geld voor 2017 op was en in 2018 zou dit buurtje aan de beurt zijn. En ja hoor, op maandag 15 januari stonden ineens fietsenrekken klaar om geplaatst te worden. Rekken??? Er was om nietjes gevraagd! De plaatsen? Niet waar bewoners ze graag wilden ( dode hoeken voor de appartementen, toevallig ook nog overdekt ).

Op een mail met vragen naar de ambtenaar was het antwoord: zij wist nog van niks, gaat het uitzoeken, maar er is gekozen voor rekken in plaats van nietjes omdat rekken goedkoper zijn! Beste fietsersbond, wat kunnen we hieraan doen? In een rek passen de huidige kratten niet, maar ook een ouderwets mandje heeft er moeite mee en -niet onbelangrijk!- je krijgt er een slag van in je wiel! Bovendien is het heel ingewikkeld om de fiets die middenin staat goed vast te zetten en weer los te maken, tussen alle fietsen door.

Onze stadsdeel kiest dus voor de goedkoopste oplossing die voor de burger de onhandigste en duurste oplossing is. En dat zonder overleg, wat eerst wel gevraagd is, gegeven is en daarna genegeerd wordt.

Er was een goede en brede opkomst, zo’n veertig 40 mensen, daarnaast zijn van ongeveer 10 mensen afzeggingen en inbreng ontvangen. Er bleek een goede mix van de usual suspect en nieuwe inloop waarbij van alle wooneenheden wel mensen aan tafel zaten. En een rijke mix in alle leeftijden en soorten mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *