Tijdelijke geluidsschermen Kromwijkdreef

Kromwijkdreefgeluidswal400

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS plaatsen na een oproep van omwonenden geluidschermen langs de Kerriestraat, Kemiriestraat en de 1e Kekerstraat in Amsterdam Zuidoost.
De komende twee weekenden worden werkzaamheden aan de metrokruising afgerond met veel geluidshinder voor de omgeving als gevolg.

Hinder
Voor de bewoners blijken de werkzaamheden een (te) grote impact te hebben. Om de overlast van de werkzaamheden verder te beperken worden aanvullende maatregelen getroffen. Het werk aan de metrokruising Gaasperdammerweg nadert het einde en de komende 2 weekenden wordt dag en nacht gewerkt. Van 19 tot 23 oktober wordt alleen overdag gewerkt.
Op maandag 26 oktober rondt IXAS de werkzaamheden rond de metrokruising af.

Geluidsscherm
Aannemerscombinatie IXAS heeft een geluidsbarrier van drie meter hoog langs de woonwijk geplaatst. De barrier is op de straat geplaatst, die daardoor 90 centimeter smaller wordt. Daarom wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. De barrier blijft staan tot de werkzaamheden aan de metrokruising zijn afgerond.

Samen met de geluidsreducerende maatregelen die al getroffen zijn  (boren van palen in plaats van heien) moet de de overlast minder worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *