Stop Erfpachtplan Amsterdam

HET ERFPACHTPLAN VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM moet van tafel vindt het actiecomité bestaande uit o.a. SEBA, NLVE en Verontruste Erfpachters Amsterdam. En ongetwijfeld vindt u dat ook na het invullen van de rekentool.

Niet alleen is het belangrijk een zienswijze (bezwaar, voorbeeld verderop) in te dienen vóór 9 februari 2017, maar kom op 31 januari om 17.00 uur naar de Stopera en laat met de organisaties uw boosheid en schrik over dit plan blijken. Demonstreer mee tegen de plannen van de wethouder en neem buren en buurtgenoten mee.

Naast bewoners met een koopwoning zullen ook huurders de dupe worden van de gemeenteplannen. Huurprijzen zullen zeker stijgen als verhuurders hogere kosten krijgen.


CONCEPT VOOR KANTERSHOF(STRAAT)

Dit zijn slechts enkele kritiekpunten, voor nog eigen bezwaren toe!

Aan Gemeente Amsterdam,
Inspraak eeuwigdurende erfpacht,
Antwoordnummer 10999,
1000 RA Amsterdam

Zienswijze

Buurtstraatquote te hoog

De BSQ voor Kantershof heeft een bandbreedte van 15 -20% en 21-26%. Voor een wijk in de Bijlmermeer is dit te hoog. In de documentatie en op het web (2015/2016) stond bij de besluitvorming over de invoering van het eeuwigdurende erfpachtsysteem een aantal rekenvoorbeelden. Het voorbeeld voor Zuidoost had een BSQ van 9%.

In het Inspraakdocument Overstapregeling van januari 2017 is weer per stadsdeel een rekenvoorbeeld opgenomen. Daar wordt voor Zuidoost zelfs een BSQ gehanteerd van 5%. Al anderhalf jaar wordt de indruk gewekt dat de Bijlmermeer, als onderdeel van Zuidoost, een relatief lage BSQ zal krijgen ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde. Dat de Bijlmer minder gewild is als woonlocatie, is algemeen bekend.

Korting

Nu bewoners sinds kort in staat zijn een indicatie te krijgen van de financiële gevolgen van afkoop bij een overstap, dringt in de wijk door, waar het einde tijdperk in 2024 (of andere datum) aan de orde is, dat deze bedragen buiten de financiële mogelijkheden liggen. Een huis waarvan men dacht dat het een spaarpot voor de oude dag zou zijn, is verworden tot een financiële molensteen om de nek. De door de wethouder beloofde korting van de eindbedragen die “niet met een 1 niet met een 2 en niet met een 3 zou beginnen..”, waarmee gesuggereerd wordt dat die meer dan 40% zou worden, zijn in de eindafrekening ineens vergeten. Deze omissie moet echt rechtgezet worden. Dan komen afkoopbedragen op een niveau waarbij bewoners misschien nog wel in staat zijn iets te regelen om aan deze bedragen te komen.

Ik/Wij verzoek(en) u rekening te houden met deze zienswijze.

Ik/Wij verwacht(en) dat er dan een regeling zal komen die MEER acceptabel is en die WEL voor bewoners realiseerbaar is.

Hoogachtend,

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *