Steun de nieuwe erfpachtplannen

Gisteravond (22 mei) was een informatiebijeenkomst over de aanpassing van de erfpachtplannen. Met onderstaand bericht wil de Bewonersbelangenvereniging Kantershof alle eigenaren van een woning op Kantershof oproepen om steun te betuigen aan de nu voorliggende erfpachtplannen van de gemeente Amsterdam.

Hieronder de oproep tot steunbetuiging en een voorbeeldbrief voor de burgemeester van Amsterdam.

Oproep

Aan alle eigenaren van een woning in Kantershof,          Amsterdam, 23 mei 2017

Afgelopen maandag van 22 mei was er een tweede informatie-avond over de erfpacht in Amsterdam West. Tijdens die avond gaf de wethouder Eric van der Burg nogmaals een toelichting over de aanpassing van de overgangsregeling erfpacht die voor bijna alle Amsterdamse erfpachters nu gunstig en haalbaar is geworden; zeker voor de eigenaren van een woning in Kantershof. Het is zaak dat dit plan er door komt en zo snel mogelijk.

Helaas zet de SEBA alles op alles om via een referendum dit plan te stoppen. A.s. zaterdag hielden zij een demonstratie bij de Stopera. Zij zijn het principieel oneens met de berekening van de ”residuele” grondwaarde. Daarmee gaan zij volledig voorbij aan de goede aanpassingen die de scherpe kanten van het eerste voorstel hebben weggehaald.

De bijeenkomst van gisteravond, waarbij Eric van der Burg de zaal informeerde, was nuttig maar toch blijft de indruk dat het geluid van de voorstanders van het plan nog niet voldoende naar voren komt.

In het verleden heeft SEBA stemmen opgehaald om te ageren tegen de erfpachtplannen. Dit aantal stemmen kan SEBA ook gebruiken om een referendum af te dwingen tegen de nu aangepaste plannen want de in het verleden gegeven stem kan niet meer teniet worden gedaan.

Wel kan de Burgemeester na advies van de referendumcommissie (te ontvangen op 30 mei) in de Raadscommissie van 31 mei besluiten dat de in het verleden gegeven stemmen niet meer mogen meetellen en dat voor een te houden referendum SEBA opnieuw handtekeningen zal moeten verzamelen.

Daarom is het belangrijk dat de Burgemeester wordt bestookt met brieven van bewoners die voorstander zijn van de thans voorliggende plannen.

Graag roep ik u op om een brief/mail te richten aan de burgemeester van Amsterdam, E. van der Laan, waarin u aangeeft voorstander te zijn van de thans voorliggende plannen betreffende de aanpassing van de overgangsregeling erfpacht.

Wegens tijdnood kunt u uw steunbetuiging rechtstreeks mailen aan: lwesseling@wvb.nu. Zij zal zorg dragen voor doorzending naar de Burgemeester.
Doe het nog deze week want volgende week maandag moeten de steunbetuigingen zijn ingediend.

Met vriendelijke groet,

namens de Bewoners Belangenvereniging Kantershof
Wim Emmelkamp

Voorbeeldbrief

Geachte burgemeester,

Hierbij laat ik u weten niet akkoord te gaan met een referendum over erfpacht, gebaseerd op de stemmen van drie jaar geleden. De afgelopen maand is de gemeente gekomen met een voorstel vernieuwde erfpacht waarin ik mij goed kan vinden. Dat dit voorstel zou komen konden ik , en vele anderen met mij, niet voorzien.

Ook een nieuw voorstel referendum erfpacht vind ik niet nodig.

Hoogachtend,

(uw eigen naam en voorletter)

Kantershof …

1104 ..  Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *