Schelpenpad en voetgangersbrug?

De kortste weg van Kantershof naar het Gaasperpark (het Geerdinkhofpad) is al tijden afgesloten. De voorbereidingen voor de verbreding van de A9 Gaasperdammerweg zijn daar debet aan. Als gevolg daarvan worden (fietsers) en voetgangers omgeleid via het fietspad langs de Gaasperdammerweg. Dat leverde gevaarlijke situaties op, AT5 en deze website deden daar kortgeleden al verslag van.
Rijkswaterstaat (RWS) gaat dat probleem aanpakken door in augustus een schelpenpad (ROOD) aan te leggen parallel aan het Kantershofpad en de Provincialeweg. In het najaar gaat de oude verbinding (Geerdinkhofpad) tijdelijk open tot halverwege 2015.

rws_schelpenpad_brug

In 2015 verbreedt RWS het fietspad langs de Provincialeweg. In diezelfde periode wordt een voetpad (GEEL) aangelegd op de Bijlmerweide ter hoogte van het viaduct over de A9. Dat pad vervangt het eerder aangelegde schelpenpad.

In de (eind)plannen staat ook een fietspad gepland evenwijdig aan Kantershof en de Gaasperdammerweg/tunnel. Een aantal Kantershofbewoners ziet zo’n fietspad aan de noordkant van de verbrede A9 niet zitten en hebben dat duidelijk kenbaar gemaakt aan RWS en het Stadsdeel. De laatste twee onderzoeken nu of dat fietspad kan komen te vervallen.

De onderdoorgang onder de A9 (Geerdinkhofpad BLAUW) kan uiteindelijk niet worden hersteld, omdat in 2020 de A9 daar 6 meter lager ligt en tevens waterkering is. Voor een brug (GROEN) op die plaats is nu geen budget, RWS en het stadsdeel onderzoeken of er subsidie voor een voetgangersbrug is.

Het verleggen van kabels en leidingen levert hinder op. RWS vindt dat vervelend en neemt de vragen en klachten serieus. Voor vragen en opmerkingen is het telefoonnummer 0800 8002 beschikbaar.

Bewoners van Kantershof hebben deze info inmiddels in een brief van RWS ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *