Raadscomm SO bespreekt budgetten Masterplan

Dit is het deel van de gemeenteraadscommissie Stadsontwikkeling (SO)   van 27 sept 2023 over Zuidoost met o.a. de verantwoording budgetten Masterplan 2021/2022 en budget 2023, met ook stadsdeelcommissie leden en stadsdeelvoorzitter aanwezig. 

Er was eerder , ook in de pers, commotie dat er onderbesteding was op diverse inhoudelijke onderdelen die toch heel belangrijk zijn voor Zuidoost. In deze vergadering legt de Wethouder oa uit dat dat een bewuste keuze was om een andere aanpak te kiezen dan waar je anders gedurende een jaar steeds tegen budgettaire grenzen van schaarste verdelen aanloopt, daarom is bewust gekozen eigenlijk steeds een ‘’te ruim budgettair jasje’ te nemen. De overgebleven  gelden blijven beschikbaar want gaan door naar een volgend jaar. Er is niets verloren en veel te winnen met deze nieuwe aanpak.

Dat organisatiekosten hoger uitvielen dan ingeschat, ligt vooral aan het onvermogen zoiets in te schatten bij de start van zo’n programma. Gedaan is wat naar eer en geweten gedacht werd nodig te zijn, vooral omdat bleek dat veel meer dan gedacht in vertrouwen van de community geïnvesteerd moest worden. Wil je een 20 jarig plan, dan moet er een fundament gezet worden dat dat kan dragen.

Ambitie 5, de bestuurlijke vernieuwing, is niet van tafel omdat die toevallig niet benoemd staat in de begroting . Toch vragen raadsleden manieren om daar op te kunnen monitoren, en überhaupt, als dit een 20 jarig plan is, een manier te bieden waarop echte transparante, ook naar bewoners toe, betracht kan worden. ook om zeker te stellen dat er nu geen consultants uit Rotterdam worden ingehuurd als je die ook uit Zuidoost kan inhuren en zo je geld hier uitgeven (Community Wealth Building)

#1 Eerste deel bij rondvraag   https://youtu.be/2vBUSD1Y0E8?si=FXVFjmcjjlSadmHl&t=63

#2 (vanaf Min 7- 56sec )  mbt plannen https://youtu.be/2vBUSD1Y0E8?si=pWOm2K1U4qhICkXp&t=476

#3 (vanaf Min 21 – 12 sec)  Betogen/ Vragen/Bijdragen vanuit de Raad  https://youtu.be/2vBUSD1Y0E8?si=xKjLYWlDakgpDh5u&t=1272

#4 (vanaf Min 47 – 13 sec ) Reactie Wethouder en stadsdeel voorzitter  https://youtu.be/2vBUSD1Y0E8?si=gzNNr0OA99xGF08o&t=2833


+++++++++++++++++++++++++++++++

 

KORTE INHOUDELIJKE BESCHRIJVINGEN

#1 Eerste deel bij rondvraag  start op 1min 03

https://youtu.be/2vBUSD1Y0E8?si=FXVFjmcjjlSadmHl&t=63

 

Raadslid Marja Lust (D66) vraagt hoe het staat met de opvolging van programma directeur Masterplan Zuidoost

Wethouder antwoord dat er met een profiel naar een interim directeur is gezocht. Community heeft gezegd dat ze graag betrokken wilden zijn. Dat heeft geleid tot een commissie van 

  • afgevaardigde van de bewoners,
  • iemand van programma organisatie
  • iemand van de stadsdeelcommissie
  • en iemand van gemeente, de stadsdeeldirecteur

De commissie heeft vastgesteld dat niemand van de kandidaten benoembaar was, en dat het huidige profiel ook waarschijnlijk  nieuwe kandidaten niet zullen passen. 

Lid Asruf (PvdA) vraagt of we nu het profiel in tweeën gaan splitsen

Wethouder antwoordt dat ze dat nog niet weet

#2 mbt plannen Min 7- 56

https://youtu.be/2vBUSD1Y0E8?si=pWOm2K1U4qhICkXp&t=476

SDClid Margreet Simons (GroenLinks) refereert aan het coalitie akoord om prioriteit te geven aan de 3 stadsdelen met een Masterplan en dat daar in totaal 60 miljoen voor is gereserveerd

Maar zoals tot nu toe uitvoering is gegeven is dat gewoon nog niet goed genoeg, dat er geld over is gebleven. Geeft voorbeelden

Ook dat de Governance niet op orde is , en de regie meer naar Zuidoost moet

het belang van het Masterplan staat niet ter discussie

Haalt ook de reactie van de SDC op de gebiedsopgaven ( https://1104enzo.nl/stadsdeelcommissie-schiet-gebiedsopgaven-af/) aan

en reageert op vraag van lid Wijnants (VVD)

Lid Imane Nadif (GroenLinks) vraagt hoe de SDC beter geïnformeerd kan zijn

Lid Carla Kabamba (lijst Kabamba) vraagt wat mee gegeven kan worden voor Ambitie 5

 

#3 Betogen/ Vragen/Bijdragen vanuit de Raad min 21 – 12 sec

https://youtu.be/2vBUSD1Y0E8?si=xKjLYWlDakgpDh5u&t=1272

Lid Ian Hendriks (Volt) wenst meer specifieke overzichten, vooral om community Wealth building te zien: komen de gelden wel in het stadsdeel zelf terecht?

Is er nu meer aansluiting tussen leefwereld en systeemwereld, de geluiden van organisaties uit Zuidoost 

Waarom mist Ambitie 5

++++

Lid Daan Wijnants (VVD) geeft een compliment aan Lif Nadif (GroenLinks) die gezorgd heeft dat de cijfers, inclusief de onderbesteding, boven water zijn gekomen. em vraagt hoe de terecht gereserveerde middelen nu ook goed uitgegeven worden, is overprogrammeren een optie misschien?

+++++

Lid Farley Asruf (PvdA) geeft het belang aan dat de energie in het masterplan blijft, en vraagt de wethouder om een stappenplan en hoeveel is bijgelegd door de alliantie partners

++++

Lid Fatima Hakiki (DENK) ondersteunt het belang van het plan, maar maakt zich zorgen om de uitdagingen op veiligheid en werkloosheid etc. Het is 5 voor 12, en het is allemaal te weinig concreet geformuleerd.

+++++

Lid Marja Lust (D66) roert aan dat de prioriteiten scheef lijken te liggen als je naar de cijfers kijkt… Er is begrip voor de investering aan de voorkant van de 20 jaar om een organisatorisch fundament te leggen.

Voor 2023 , wat is er nu al uitgegeven?

++++++

Lid Imane Nadif (GroenLinks) staat stil bij de informatie voorziening, en wil graag een vaste vorm die jaar tot jaar gebruikt kan worden bij de monitoring, voor betere transparantie, en wenst een betere samenwerking tussen stadsdeel en masterplan om de juiste investerigen te doen

Heeft geen begrip voor hoe het niet te duiden is wat er gebeurt terwijl het zo nodig is dat er structurele veranderingen komen

Lid Asruf (PvdA) ziet dat er een investering is gemaakt in herstel van vertrouwen, dat is een nieuwe manier van werken. Lid Imane Nadif  geeft aan dat ze sowieso geen voorstander zou zijn van de oude manier van werken

Lid Kabamba (lijst Kabamba) haalt aan hoeveel mensen in Zuidoost zich inspannen om een beter Zuidoost te creëren

vraagt zich af waarom Ambitie 5 geen aandacht krijt in de begroting

 

#4 Reactie Wethouder en stadsdeel voorzitter Min 47 – 13 sec

https://youtu.be/2vBUSD1Y0E8?si=gzNNr0OA99xGF08o&t=2833

dankt de raad voor de betrokkenheid, haalt aan dat het zoeken is met elkaar en beantwoord de vragen

er is een spanningsveld tussen grip en controle willen en onafhankelijkheid van het programma buro en nieuwe werkwijzen die we willen als samenwerking

De hogere kosten voor organisatie dan geraamde inschattingen komt van het soort werk wat vooraf is gegaan zoals vertrouwen bouwen. Wat dat zou kosten, is ook nauwelijks vooraf in te schatten. er is vooral gedaan wat nodig is.

De onderbestedingen: Er wordt eigenlijk wat ruim het jasje gezet, om te zorgen dat er geen bureacratische frustratie ontstaat over geld tekort.  Geld gaat niet weg, terug naar algemene middelen, want het wordt doorgezet naar volgende jaren

Geen controle die de werkwijze in de weg staat

Ambitie 5: daar is geen geld voor gealloceerd omdat het de werkwijze in Ambite 1,2,3,en 4 betreft. Wethouder gaat kijken hoe er toch rapportage over kan zijn

Er is geen deadline voor een benoeming interim of directeur, omdat de geschiktheid voorop staat

De inbreng van alliantie? dat is vaak niet financieel, denk bijvoorbeeld aan het belang dat er bijvoorbeeld geen communicatie buro uit Rotterdam meer wordt ingehuurd.

Onderschrijft de urgentie, het gaat om de lotsverbetering van de inwoners van zuidoost.

Er is geen disconnect tussen stadsdeel en programma bureau. De stadsdeeldirecteur loop de hele dag rondjes tussen beide. het wordt een mooi huwelijk

Besturingsstructuur (governance) , dit nu een moment om het tegen het licht te houden

Worden de geluiden dat er nog weinig verandering is in de participatie, dat veel organisaties in zuidoost die enthousiast in cocreatie  lopen tegen de systeemwereld, dus de stadsdeel aan, wel opgepakt. Wordt wel herkend, maar het is blijft een zoektocht hoe dat te doorbreken

++++++

Deze pagina / categorie  ”Masterplan ontwikkelingen” op de website www.1104enzo.nl wordt zuiver als dienstverlening aan de community van Zuidoost aangeboden om iedereen zo veel mogelijk gelijkmatig van informatie te kunnen voorzien.

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Meepraten over ontwikkelingen? Er is een appgroep, lid worden kan via de link www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *