Presentatie Kantershof over werk A9

Op woensdag 16 maart om 20.00 uur geeft Malou van de Pal van aannemer IXAS een presentatie over de werkzaamheden van de A-9 / Gaasperdammerweg in serviceflat Koornhorst. Deze presentatie gaat vooraf aan de Algemene Ledenvergadering van Bewonersbelangenvereniging Kantershof. IXAS is de aannemer die de werkzaamheden aan de Gaasperdammerweg in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert. De AGG (Actie Gezondheid Gaasperdammerweg) is een stichting, een overkoepelend orgaan waarin vrijwel alle bewonersverenigingen van de wijken gelegen naast de Gaasperdammerweg vertegenwoordigd zijn.
Tijdens een bespreking van de AGG met IXAS zijn de werkzaamheden die in het eerste halfjaar van 2016 zullen plaatsvinden aan de orde geweest. Daarbij heeft IXAS te kennen gegeven graag met de achterban van de diverse bewonersverenigingen direct in contact te komen en een
presentatie te geven over de werkzaamheden aan de A9 – Gaasperdammerweg.

Hinder
In deze presentatie wil zij in het bijzonder ingaan op de werkzaamheden aan de Gaasperdammerweg die voor onze wijk het meest belangrijk zijn. En ook de hinder die dit kan opleveren voor de bewoners. Een goede gelegenheid hiervoor is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Bewonersbelangenvereniging Kantershof. Voor deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. Het onderwerp van deze presentatie is echter voor iedere bewoner van Kantershof relevant. Daarom acht het Bestuur het van belang dat ook niet-leden uit de wijk Kantershof hiervan kennis
nemen en heeft zij besloten dat niet-leden eveneens deze presentatie kunnen bijwonen.
Dit betekent dat de vergadering zal aanvangen met een presentatie door IXAS/ Rijkswaterstaat. Na afronding hiervan zal een pauze worden gehouden, waarna de agendapunten van de ALV voor de leden aan de orde komen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *