Praten over gebied rond Kameleon

Op donderdag 27 augustus organiseert stadsdeel Zuidoost een inspraakbijeenkomst over het bestemmingsplan De Kameleon en omgeving. Tijd: 19.30 – 21.00 uur in de Lighthouse Chapel, Kraaiennest 120. Stadsdeel Zuidoost is bezig met het voorbereiden van dit bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan voor dat gebied dateert uit 2005. Bestemmingsplannen moeten iedere 10 jaar opnieuw worden opgesteld. Daarom wordt nu gewerkt aan een nieuw plan. Het gebied van het bestemmingsplan is een strook ten noorden van de Karspeldreef, tussen de Groesbeekdreef en de ’s Gravendijkdreef. Zie de foto.  In het bestemmingsplan wordt beschreven wat voor de komende tien jaar het ruimtelijk beleid wordt voor dit gebied.

Meer informatie en inspraak
U krijgt op deze avond meer informatie en u kunt reageren op het plan. Sinds 2005 is er veel veranderd aan de Karspeldreef. Het oude winkelcentrum Kraaiennest is gesloopt, de Kameleon en het blok daarnaast zijn gebouwd en het metrostation is vernieuwd. Deze nieuwe bebouwing wordt precies in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. De strook aan de andere kant van de metrobaan (‘K-savanne’) is nu tijdelijk ingericht. In de toekomst zal hier gebouwd worden. Omdat nog niet precies bekend is wat er gebouwd gaat worden, worden voor die bouwgronden alleen globale regels opgenomen in het bestemmingsplan. Later worden die globale regels uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan moet dan binnen de regels blijven van het plan dat we nu maken: minder mag wel, meer niet. Zonder uitwerkingsplan mag er niet gebouwd worden.

Inspraaktermijn
U kunt van 20 augustus tot en met 30 september reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. De verzamelde reacties worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuidoost. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Amsterdam het plan vast. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein 150, van 09.00 – 15.30 uur. Maar het kan ook vanaf 20 augustus via de website: www.amsterdam.nl/k-buurt

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *