Philadelphia is om de hoek

Op de hoek van de Kantershofstraat en de ’s Gravendijkdreef (links vanuit Kantershof gezien), is een locatie van de stichting Philadelphia gevestigd. Alle huizen van nummer 321A tot 335b zijn van deze organisatie, een landelijke christelijke stichting voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Bij Philadelphia werken ruim 7.600 medewerkers die in en vanuit circa zeshonderd locaties ondersteuning bieden aan ruim 7.800 cliënten met een verstandelijke beperking. In Amsterdam Zuidoost zijn drie locaties: aan de Bijlmerdreef (Grunder), het Egoliplein en de ’s Gravendijkdreef. In het hoekpand (nr. 321) is het kantoor/steunpunt en de keuken.

Zelfstandig
De redactie van deze website maakte kennis met Maurits Vonck, begeleider van de bewoners van de locatie ‘s Gravendijkdreef. Hij is 32 jaar en studeerde Maatschappelijk werk en dienstverlening in Haarlem. Sinds 2009 werkt hij op deze locatie. ‘Deze locatie telt 13 à 14 cliënten die deels zelfstandig wonen’, vertelt Maurits. ‘Iedere bewoner heeft een eigen appartement. Op de begane grond woon je alleen. Op de eerste verdieping wonen mensen (vaak moeders) met kinderen. De bewoners drinken soms een kopje koffie bij elkaar of gaan samen op stap.’

[singlepic id=757 w=320 h=240 float=]

Maurits Vonck

‘Ik werk hier samen met vier collega’s, er zijn twee diensten, slechts een paar uur per dag is er dan niemand aanwezig’, licht Maurits toe. ‘De bewoners hebben zoveel mogelijk bezigheden, veel cliënten maken gebruik van dagbesteding of doen mee aan activiteiten in buurthuis De Bonte Kraai, zoals een cursus op de computer’.

Veel van de cliënten werken bij Pantar, die werk biedt aan mensen met een beperking. De begeleiders van Philadelphia bieden ondersteuning bij bijvoorbeeld hygiëne, opvoeden, sociale vaardigheden, post behandelen en koken en gaan soms mee naar instanties zoals de rechtbank of dokter.

Werklijst
De begeleiders maken een werklijst, zodat zij en de cliënten weten wanneer er begeleidingsmomenten zijn. Na elk begeleidingsmoment wordt er gerapporteerd zodat de volgende begeleider weet wat er besproken is. De tijden waarop begeleiding aanwezig is in het steunpunt zijn van 11.30 uur tot 21.00 uur en de slaapdienst is van 15.30 uur tot de volgende dag 9.00 uur. In de uren dat er geen begeleiding aanwezig is kunnen cliënten bellen naar de nevenlocatie aan de Bijlmerdreef.

Tijdens de dienst wordt de rapportage gelezen en bekeken wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Elke cliënt heeft een hulpvraag. Deze hulpvragen worden vastgesteld in het ondersteuningplan en het werkplan dat in samenspraak met de cliënt wordt opgesteld. De begeleiders ondersteunen de cliënten bij het werken aan de vastgestelde doelen. Als de begeleiding geen tijd heeft om met de cliënt mee te gaan naar bijvoorbeeld een doktersafspraak, dan wordt er gekeken of de cliënt een netwerk heeft om te ondersteunen.

[singlepic id=756 w=320 h=240 float=]

Een cliënt in zijn woning

Huis en tuin
In het steunpunt kunnen bewoners hun verhaal kwijt. ‘s Avonds wordt er gekookt en gegeten, in het weekend kun je er een kopje koffie drinken. Niet alleen hebben mensen een eigen huis, er is ook een grote tuin. Iedere bewoner heeft hier zijn eigen plekje.

‘Je woont hier heel zelfstandig. De begeleiders helpen je waar het nodig is. Voor de kinderen organiseren we knutselmiddagen en uitstapjes. Zo waren we laatst bij kinderboerderij Bijlmerweide. We weten dat het soms zwaar is om kinderen op te voeden, wij geven het duwtje in de rug dat bewoners nodig hebben’.

Vooroordelen
Voordat dit stukje op de website mocht, moest het worden goedgekeurd door de teamleider en de afdeling communicatie van Philadelphia. Waarom is dat? ‘Er kunnen vooroordelen in een buurt leven over de bewoners, dat willen we liever voorkomen’, legt Maurits uit. De cliënten komen hier op basis van een indicatie van de stichting MEE of het cliëntenbureau van Philadelphia. Voordat een cliënt wordt geplaats, wordt gekeken of zijn of haar ondersteuningsbehoeften geschikt zijn voor deze locatie. De redacteur van de website wist niet dat hier een locatie voor mensen met een verstandelijke handicap was en had nooit over klachten gehoord, dus kennelijk zijn de bewoners goed geïntegreerd.

Maurits: ‘De bedoeling is mensen te begeleiden naar meer zelfstandigheid, maar dat is niet altijd haalbaar’. Zelf hebben de begeleiders ook gesprekken met een psycholoog en andere deskundigen omdat ze natuurlijk niet alles weten.

[singlepic id=754 w=320 h=240 float=]
Kantoor en gezamenlijke keuken

Vrijwilligers
De stichting werkt met vrijwilligers die wat met de cliënten ondernemen, bijv. boodschappen doen. Op de Verenigingenmarkt in de Amsterdamse Poort van 24 augustus hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld. Graag werkt de stichting samen met de buurt, bijv. met Resto VanHarte of De Bonte Kraai. Ook Philadelphia moet bezuinigen en probeert fondsen te werven. Het is een christelijke organisatie, maar je hoeft niet gelovig te zijn om er te kunnen wonen. Als mensen willen bidden voor het eten, dan is dat natuurlijk mogelijk.

Als mensen behoefde hebben aan informatie over de stichting of het leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen om de cliënten te ondersteunen (zwemmen of samen koken) of samen met de cliënten de tuinen te onderhouden, hoort Maurits het graag. Neem contact op per mail: M.Vonck@philadelphia.nl, telefoon (020) 630 49 00 of kom langs op ‘s Gravendijkdreef 321a.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *