Overleg K-buurt van start

Zo’n 25 (bewoners-)organisaties in de K-buurt hebben zich verenigd in een overleggroep over deze wijk. Sinds 2012 leefde er bij enkele actieve K-buurtbewoners en organisaties het idee om periodiek (weer) een buurtoverleg te houden. Ook K-buurtregisseurs
en wijkbeheerders ondersteunden het idee. Nu bestaat de groep uit zo’n 25-tal bewoners (commissie-/bestuursleden uit 15 wooncomplexen) en vertegenwoordigers van vier buurtgebonden organisaties, politie, opbouwwerk en Stadsdeel Zuidoost.

Het is de bedoeling dat er ‘buurtoverschrijdende’ problemen (en ook leuke zaken!) besproken en vooral aangepakt gaan worden. Aanleiding vormde de wens van bewoners om de markt te laten terugkeren. Inmiddels is bereikt dat het stadsdeelbestuur hierover serieus nadenkt.

Op de eerste bijeenkomst op 12 maart in Kikkenstein waren al 17 vertegenwoordigers aanwezig en is een kerngroep gevormd. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van topics. Denk dan aan: verkeersveiligheid, sociale veiligheid, openbaar vervoer, activiteiten, wat komt er voor het oude winkelcentrum in de plaats, de toekomst van De Bonte Kraai en de wens voor een mooi, ruim buurthuis voor iedereen. Er zullen schouwen worden gehouden om knelpunten te inventariseren. Het stadsdeel is hier al mee bezig.

Op de avond bleek dat het stadsdeel bezig is een ‘niet-obstakelbeleid’ te ontwikkelen. Dat zou betekenen dat de paaltjes op de fietspaden om auto’s te weren niet teruggeplaatst worden. Het sluipverkeer dat nu al op de fietspaden (in Kantershof) voorkomt, vooral het fietspad langs de Karspelhof, nog verergert. De vertegenwoordiger van de Bewonersbelangenvereniging Kantershof in het overleg, houdt het in de gaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *