Oproep voor behoud garage Kempering

Op 12 september wordt de toekomst van garage Kempering opnieuw besproken door de gemeenteraad /de commissie ‘Ruimtelijke Ordening’. Op initiatief van GroenLinks in deze vergadering (zie 21:00), met de vraag of sloop voor deze garage wel wenselijk is. Namens Garage4ALL doen Jeannette Seret & architect Peter Dautzenberg een oproep om de garage een nieuwe bestemming te geven.

Zij hebben een mail gestuurd: ‘We hebben vernomen dat er ook een aantal bewoners per se voor sloop is. Dat kan en dat mag, maar het zou jammer zijn als ze voor sloop zijn omdat verpaupering het enige alternatief lijkt. Verpaupering wil natuurlijk niemand! Daarom moet er snel iets mee gebeuren!

Kom en laat horen dat er zeker mogelijkheden en genoeg redenen zijn voor behoud en herbestemmen van de garage! We hopen dat je ons daarbij kan helpen. Peter Dautzenberg zal tijdens de vergadering inspreken om zijn kant te vertellen. We hopen dat jij dat ook kan en wil doen!
Aanmelden als inspreker kan hier.

We hebben een karakteristiek gebouw, we hebben intentieverklaringen van huurders/ondernemers en partijen die willen investeren! Waarom zouden we slopen?

Ja je leest het goed! De partij die o.a. bekend is van Say Heay, het gele complex aan de Karspeldreef, is geïnteresseerd in ons plan en wil ook in de garage investeren. Net zoals de partijen Brouwerij Kleiburg en Partners aan het Werk Sociale Firma B.V., zijn ze een maatschappelijke betrokken en hebben ze ook een intentieverklaring ondertekend!

Wij hebben hierover een raadsadres verstuurd, maar het oude voormalige stadsbestuur heeft deze afgedaan als een brief, in plaats van een raadsadres. Daarom hebben we een 2e raadsadres verstuurd, aan de nieuwe gemeenteraad, met daarin een duidelijk verzoek:

het besluit tot (voorbereiding van) sloop, genomen door het oude bestuur van Zuidoost, terug te draaien;
serieus te kijken naar de mogelijkheden van ons plan voor de herontwikkeling van de garage en naar de kansen die het biedt voor de buurt;
nog eens goed te toetsen of de voorwaarden (wel realistisch zijn en/of) verruimd kunnen worden.
Het laatste punt gaat bijvoorbeeld over de 10jaar eis /de periode waarin de investering terugverdiend moet worden, de parkeernorm (naast de OV/ metro) en de huidige bestemmingen van de locatie (horeca, wonen, etc). Ons plan bewijst dat er meer mogelijk is dan sloop, binnen de gestelde voorwaarden. Het verruimen van deze voorwaarden, verruimt de mogelijkheden en de ontwikkelkansen om de herontwikkeling van deze garage tot een succes te maken.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *