Onderzoeker naar KortvoortVooruit brengt verslag uit

In het kader van de proeftuin buurtplatformrecht is extern onderzoek gedaan ( https://1104enzo.nl/onderzoek-kortvoorvooruit-en-kuifje-in-afrika-effect/ ) naar een parallelle sociale infrastructuur die in de K-buurt werd geïnstalleerd, welke begin dit jaar zelfs aanleiding gaf tot een brief aan de gemeente ( https://1104enzo.nl/raadsadres-inzake-kortvoortvooruit-op-de-agenda-van-de-gemeenteraad/ ) vanuit actieven in Kortvoort, welk raadsadres tot op heden overigens onbeantwoord bleef.

Het onderzoeksrapport  is te vinden onder deze link www.bit.ly/onderzoeksverslagnaarkortvoortvooruit met deze reflectie www.bit.ly/reflectieonderzoeksverslagkortvoortvooruit erop van Hart voor de K-buurt

Daarin Wat haalt Hart voor de Kbuurt zoal uit het onderzoeksverslag?

IS DIT EEN BEWONERSINITIATIEF? MET WELK DOEL OPGERICHT?

OVER HET EFFECT OP HET BUURTPLATFORM VAN DE WIJK EN COLLECTIVISERING?

OVER STICHTING KORTVOORT VOORUIT: ONDUIDELIJK EN WEINIG MEERWAARDE TAV BESTAANDE ORGANISATIES

OVER HET BUURTBUDGET

DE GEMEENTE

OVER HET ONDERZOEK ZELF

OVER WAT NU?

In het kort

Hart voor de K-buurt heeft het onderzoek gelezen en concludeert onder andere

# Het onderzoek heeft niet kunnen vinden dat Stichting KortvoortVooruit een door bewoners opgerichte organisatie is of dat überhaupt de behoefte daaraan vanuit bewoners naar boven is gekomen.

# De rol van het stadsdeel is onduidelijk maar duidelijk wel heel groot.

# Het bewonerscollectief van de K-buurt – Hart voor de K-buurt –  wordt belemmerd in haar rol als buurtplatform.

# De status van buurtplatform voor de K-buurt toegekend aan Hart voor de K-buurt door de gemeente wordt niet eerbiedigt in de manier waarop delen van stadsdeel met Stichting KortvoortVooruit omgaan.

# Hart voor de K-buurt heeft niets tegen de mensen van Stichting KortvoortVooruit die zich inzetten voor de buurt, die doen toch echt hun best, maar delen van stadsdeel moeten zich herbezinnen op hun ondersteuning vis-a-vis andere organisaties in de buurt.

# Het onderzoek constateert een gebrek aan transparantie, inclusief over de rol van stadsdeel. Dit kan voor Hart voor de K-buurt aanleiding zijn tot verdere exploratie.

# De weg voorwaarts die het onderzoek voorstelt, een scheiding van rollen in de wijk, wordt omarmd door Hart voor de K-buurt als oplossingsrichting, de doelstellingen zoals omschreven in de KvK van Stichting KortvoortVooruit bieden daarvoor goede aanknopingspunten

# Deze casus helpt bij het ontwikkelen van het gedachtegoed van het buurtplatformrecht over de onwenselijkheid van top down parallelle infrastructuren de wijk in zetten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *