Raadsadres inzake KortvoortVooruit op de agenda van de gemeenteraad

Een aantal reeds lang actieve bewoners van Kortvoort/Kleine Kbuurt schreven de gemeenteraad inzake de stichting KortvoortVooruit en de buurtbudgetten

Zie ook elders op deze website meer over doel en proces van de  buurtbudgetten: https://1104enzo.nl/category/actueel/buurtverbetering-en-budget/ 

Zoiets  heet een raadsadres.  Dat raadsadres stond deze week op de  agenda van de gemeenteraad. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/906149

Dat is dan niet voor inhoudelijke behandeling ter plekke maar voor de manier, het proces waarop dit inhoudelijk  wordt omgegaan.

Het is het College van B&W die hier nu verder naar zal kijken .

Aan de Gemeenteraad Amsterdam en het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost
Amstel 1 Anton de Komplein 150
1011 PN Amsterdam 1102 CW Amsterdam

Aan L.S.,
Beste gemeenteraadsleden,

Wij zijn actieve bewoners van Kortvoort en wij zijn al jaren bezig om te proberen deze buurt
leefbaarder te maken

Wij hebben begrepen dat “Kortvoort Vooruit”, opgericht 25 december 2020, een organisatie
is die op hun website vermeld dat ze bewoners helpen en buurtinitiatieven met elkaar in
contact willen laten komen, van junior tot senior, van groen tot creatief en van een schone
buurt tot samen in beweging komen voor elke doelgroep zijn er activiteiten. Als wij het goed
begrijpen is hun doel ongeveer hetzelfde als dat van Ala Kondre.
We hebben nog nooit iets van deze organisatie vernomen. Waarom eigenlijk niet? Wie zijn er
betrokken bij deze organisatie en wonen ze in deze buurt? Van hun website werd ons dat niet
duidelijk.

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om buurtbudget te vragen en nu horen we ineens signalen
dat ze actief aan het worden zijn.

De vorige keer dat er geld te halen viel voor bijvoorbeeld de G-buurt, is dat helaas slecht
afgelopen. Daarom zijn wij zeer bezorgd als er weer eens geld te verdelen valt. Wie gaat dat
beheren? Welke organisatie is betrouwbaar? Hoe wordt het geld verdeeld over de
verschillende delen en initiatieven van Kortoort? Is het geld bestemd voor langdurige
projecten of voor een tijdelijke barbecue?

Wij willen het geld en de coördinatie van de plannen bij een gedegen betrouwbare
bewonerszelforganisatie met een goede track record op dit gebied omdat daar kennis,
expertise en bewezen daadkracht zit om samen de buurt beter te maken.

Van wijkcentrum Kormelink hoorden we dat na “de Week van 1104” dat de “Stichting
Kortvoort Vooruit” toegevoegde waarde heeft laten blijken. Deze stichting die vervolgens
van bewoners is voorzien, leidt tot verdeeldheid in de buurt en ontkracht ondertussen wat er
vanuit bewoners zelforganisatie komt.

Hart voor de K-buurt heeft de afgelopen tijd in samenwerking met bewoners voor veel
verbeteringen gezorgd in Kortvoort. Bankjes op seniorenhoogte, verlichting achter het
Henriette Roland Holst, werven van adoptanten voor container, een mooier speeltuintje bij de
Kemminkhorstweg, welkomstboekjes voor de nieuwe bewoners van Mi Oso met introductie

tot de buurt. een anti-ratten campagne op verzoek van een bewonerscommissie in Kortvoort,
agendering en initiatieven en momentum behouden voor een betere oplossing voor de
Antillianen die sinds de sluiting van Otrobanda onder de brug van de Groesbeekdreef hangen
en de hun aangeboden drank en maaltijden aldaar nuttigen.

De “Week van 1104”, georganiseerd door veel verschillende organisaties in en rond de
Kortvoort-buurt, die van 4 tot 11 september duurde met een apart weekend voor Kortvoort,
werd ondersteunt door bijvoorbeeld flyers voor diverse activiteiten. Ze hebben zelfs een
bezoek van de wethouder die over schoon gaat naar Kortvoort weten te regelen en zetten
Kortvoort op de kaart.

Er liggen diverse buurtinitiatieven en wensen van de buurt om de Kortvoort-buurt te
verbeteren. Laten we daar vooral op focussen en er uitvoering aan geven met partijen die
hebben laten zien daartoe in staat te zijn. Sommige initiatieven zijn van fysieke aard, zoals
openbare ruimte en speeltuintjes, sommige van versterking van sociale aard, sociale cohesie
en samenwerking. Vaak kunnen deze doelen juist hand in hand gaan.

Wij willen de coördinatie bij Hart voor de K-buurt. mede ook omdat als we als K-buurt
allemaal samenwerken, zoals de afgelopen jaren is gebleken. Hart voor de K-buurt heeft zijn
sporen verdient op het gebied om de eenheid van de K-buurt te versterken.

Dan hebben we een sterkere stem richting de Staddeelraad en de Gemeente Amsterdam. Ook
dat is immers het doel van buurtbudget.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *