Onderzoek naar Stichting KortvoortVooruit en het Kuifje in Afrika effect

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oprichting van de Stichting Kortvoort Vooruit en de gevolgen van die oprichting.

Al voorafgaand aan de de oprichting en ook sinds de oprichting in 2020 een feit is geworden, is er enorm veel ruis en verdeeldheid in de buurt Kortvoort ontstaan en ook schade aan de eenheid en kracht van de K-buurt en de buurtorganisatie Hart voor de Kbuurt. Ondanks dat dit al voorafgaand aan de oprichting met stadsdeel werd besproken, wat de gevolgen zouden zijn,  heeft stadsdeel toch actief een rol gespeeld in deze oprichting en is vervolgens overgaan tot een positionering als zou het hier een bewonerszelforganisatie betreffen.

 

Afgelopen week is er een gesprek geweest op stadsdeel met Hart voor de Kbuurt en KortvoortVooruit en Wijkcentrum Ala Kondre over de verdeeldheid in Kortvoort.  Daarin werd de rol van stadsdeel in dit alles buiten het gesprek geplaatst wat voor Hart voor de Kbuurt een extra reden is dat er extern een onderzoek moet worden gedaan.

 

Hart voor de K-buurt vind het uiterst belangrijk te benadrukken echt eerbied te hebben voor de mensen die zich inzetten voor KortvoortVooruit, die mensen verdienen een ieders respect en die doen ook maar gewoon hun best.  Voorkomen moet worden dat we elkaar wederzijds in de de buurt beschadigen. Tegelijkertijd is het heel belangrijk dat de dynamieken en structuren die geschapen werden en worden die leiden tot dergelijke  verdeeldheid geduid kunnen worden. Dat is dan ook de focus van het onderzoek, niet om mensen langs een maatlat te leggen, wel om manieren van werken te duiden die vaker voorkomen in Zuidoost en tot ontwrichting leiden van de collectivisering en daarmee gemeenschapskracht van bewoners per buurt. 

 

Deze dynamiek wordt ook wel aangeduid als het ‘’Kuifje in Afrika’’ effect. Het is een bekend fenomeen in de ontwikkelingssamenwerking/internationale samenwerking, waar te vaak goedbedoelende partijen met macht en middelen van buiten komen. Op het eerste gezicht, het eerste orde effect, lijkt dit prachtig. maar het tweede orde effect is dat daarmee de bestaande sociale infrastructuur in een dorp of buurt ontwricht wordt, en er afhankelijkheidsrelaties gaan ontstaan.  Het is een patroon wat we vaker hebben gezien in Zuidoost en wat dit onderzoek hoopt te kunnen duiden, niet om waardeoordelen te vellen, maar om het leren te bevorderen. 

Dat is ook belangrijk voor de buurtbudgetten welke voor Zuidoost specifiek juist gericht zijn op het sterker maken van bewonerscollectieven. Eerder werd van overheidswege de indruk gewekt als zou Kortvoort Vooruit daar een rol in willen spelen of een deel van voor zichzelf zien. 

In de meeting op stadsdeel werd gedeeld, zoals de ingeschreven doelstellingen in de KvK ook aangeven, dat KortvoortVooruit een maatschappelijke organisatie is gericht op educatie -overigens zeker prachtig – maar dus geen bewonerscollectief is,  en dat het buurtbudget er niet is voor wijkcentra of maatschappelijke organisaties en vanuit KortvoortVooruit werd in het gesprek aangegeven dat het KortvoortVooruit niet om het geld gaat [en zich dus niet op de buurtbudgetten richt]. Dat haalt een stuk ruis over KortvoortVooruit al weg.  Er volgen verdere gesprekken over verbetering van de wederzijdse samenwerking.

Hart voor de Kbuurt neemt deel aan de proeftuin Buurtplatformrecht van de stad Amsterdam en heeft daarmee de status van buurtplatform van de K-buurt te zijn. Dat geeft ook de mogelijkheid op onafhankelijke ondersteuning en onderzoek te doen. Daarvan wordt nu gebruik gemaakt.

 

In het kader van transparantie hier de onderzoeksvraag gedeeld: www.bit.ly/onderzoeksvraagstichtingkortvoortvooruit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *