OBA next komt definitief naar de K-buurt

Het is definitief, de OBA-Next komt zeker naar de K-buurt. Op donderdag 29 februari was de bespreking van het onderwerp in de gemeenteraad van Amsterdam in de Stopera. In deze bespreking is mooi naar voren gekomen

  • Dat men wil dat de K-buurt een betere toekomst wenst, niet alleen met de OBA next, maar ook met flankerend beleid
  • Hoe men wil dat er een scheiding is tussen de buurt/huis van de wijk en het OBA-next gebouw met een eigen gebouw om zo het sociale weefsel van de buurt sterk en in tact te houden ( https://youtu.be/Y8413WG0Wqg )
  • Applaus geeft aan iedereen die heeft geholpen, met name ook het stadsdeel / de stadsdeelcommissie en de jongeren van de Kbuurt en Hart voor de Kbuurt
  • Hoe dit een voorbeeld is voor democratie

In de avond is  van de gelegenheid gebruik gemaakt om 1 persoon speciaal in het zonnetje te zetten.

Damian , die in de loop der tijd echt wel het gezicht is geworden van het Kraaiennest promo team en ook zodanig werd benoemd in diverse bijdragen ( https://youtu.be/7OwWUsVBvOQ )   werd dan ook door Chris Sigaloff , de kwartieemaker van de OBA bedankt en in gelegenheid gesteld om een Short Movie te maken, een project waarmee ook OBA Next Lab zichzelf weer verrijkt door ervaring op te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *