Nieuwe, ‘groene’ schoolpleinen voor Blauwe lijn en Crescendo en Onze Wereld

Vorig jaar heeft De Blauwe Lijn samen met Crescendo een subsidie aangevraagd voor de herinrichting van de beide schoolpleinen. De subsidie hebben de scholen gekregen. 

Na een lang traject samen met de leerlingen, buurtgenoten en een vertegenwoordiging van de ouders hebben zij een definitief ontwerp van het nieuwe schoolplein gepresenteerd.  een voor de voorkant een een voor de achterkant

Het ontwerp past prachtig in de buurt met veel groen en speel-ontwikkelingen voor de kinderen.

De 3 scholen hebben in 2021 samen met betrokken ouders, kinderen en schoolplein architecten een uitvoerig ontwerp- en ontwikkeltraject afgelegd en een fantastisch plan weten te presenteren met veel groen en uitdaging. Het is ontzettend belangrijk dat onze kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. Daar hoort een inspirerend en veilig schoolplein bij waar kinderen tijdens en na schooltijd zich positief en gezond kunnen uiten en ontwikkelen. Bovendien is het een fijne ontmoetings- en speelplek voor kinderen en ouders uit de buurt (na schooltijd). 

In de zomer/najaar van dit jaar start de verbouwing. Er komen 2 nieuwe pleinen, een met ruimte voor actie en beweging en een tweede plein voor rust en bezinning. Er komt een balveld, een klimparcours, een skelter circuit, een amfitheater, een grote zandbak met waterpomp, een educatieve groenzone en veel zitgelegenheid. Er zal ook veel ruimte zijn voor buiten-educatie en voorstellingen.

Impressie van hoe het schoolplein er uit zal zien

hoe het schoolplein er nu uitziet

Er ontbreekt nog een bedrag om het complete ontwerp waar te kunnen maken. Bewoners van de K-buurt, met name in Mi Oso hebben  aangeboden om een manier te vinden dit begrotingstekort te dichten en hebben (in samenspraak met de scholen) besloten een benefiet feest te organiseren voor de K-buurt, op en rond het schoolplein.  Dit vind plaats op Koningsdag 27 april bij de scholen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *