Wat levert de enquête over aardgasvrij in Kortvoort op?

Bewoners van Kortvoort ontvingen vorig jaar een brief van de gemeente waarin ze werden uitgenodigd om mee te doen een enquête over aardgasvrij wonen en de energietransitie die hiervoor nodig is. Deze online vragenlijst van Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030) kon worden ingevuld tot 31 december 2021. In dit verslag treft u de rapportage van de resultaten van de MoVe2030 enquête. 

Hier leest u ook over hoe er in Kortvoort gedacht wordt over Aardgasvrije wijk worden. De gemeente wil graag weten wat bewoners belangrijk vinden. Zo kan er het beste worden bepaald welke informatie en hulp gewenst is om te kunnen verduurzamen in Kortvoort.

Informatiebijeenkomst speciaal voor huiseigenaren
De resultaten geven de gemeente een beeld van hoe u als bewoner van Kortvoort denkt over aardgasvrij wonen en verduurzamen. Daar zijn best wat zorgen en vragen over. Daarom willen de gemeente en haar partners – Hart voor de K-buurt en Stichting !Woon –  bij voldoende interesse een informatiebijeenkomst organiseren waarin uitleg wordt gegeven over aardgasvrij wonen en de mogelijkheden die u heeft als eigenaar. Heeft u hier interesse in? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar de participatieadviseur van gemeente Amsterdam, Diana Bakboord via d.bakboord@amsterdam.nl of naar Hart voor de K-buurt: kbuurtaardgasvrij@gmail.com. Heeft u ook al vragen? Mail deze vragen dan gelijk mee, dan kunnen we daar tijdens de informatiebijeenkomst antwoord op geven.

Resultaten en wat opvalt
De online vragenlijst is naar 1276 adressen gestuurd. 75 bewoners hebben meegedaan, waarvan 40 huurders en 35 huiseigenaren. Wat we zien is dat de bewoners die mee hebben gedaan, over veel onderwerpen verschillend denken. Zo zijn er bewoners die positief zijn over de overstap naar aardgasvrij en zelf al actie hebben ondernomen om energie te besparen. Er zijn ook bewoners die de overstap nog niet zien zitten. Veel bewoners hebben vooral zorgen over de overstap naar aardgasvrij. Zorgen over wat het voor hun situatie betekent, over de kosten, over de duurzaamheid van de verschillende soorten warmte. Maar ook over hoe de overstap in zijn werk gaat als je in een VvE zit of als een huurder bent. 

Vragen, antwoorden en opmerkingen enquête 

Positief of negatief over het aardgasvrij maken van Nederland? 

Antwoorden op de vraag: positief of negatief over het aardgasvrij maken van Nederland 64% van de 75 bewoners is redelijk tot zeer positief over het aardgasvrij maken van Nederland 

 • 11% is neutraal 
 • 26% is redelijk tot zeer negatief over het aardgasvrij maken van Nederland

Rapportage uitkomsten MoVe2030 enquête 

Kortvoort 2021 

Wat doet u om energie te besparen en uw woning te verduurzamen? 

Antwoorden op de vraag wat al wordt gedaan om energie te besparen 97% van de 75 huishoudens probeert energie te besparen (73 huishoudens) 28% heeft de woning geïsoleerd (21 huishoudens) 

 • 39% gebruikt groene stroom (29 huishoudens) 
 • 20% kookt elektrisch (15 huishoudens) 
 • 13% heeft zonnepanelen (9 huishoudens) 
 • 3% heeft een warmtepomp (2 huishoudens) 

Opmerkingen 

 • Ik ben volledig van het gas af door middel van verwarming met airco en indien nodig aangevuld met infrarood-panelen. 
 • Radiatorventilator, radiatorfolie, wassen op de eco stand. 
 • Beperken van warmteverlies via tocht, openstaande deuren/ramen en geforceerde ventilatie 

Wat helpt u om uw woning te verduurzamen? 

Antwoorden op de vraag wat helpt om de woning te verduurzamen 25% heeft behoefte aan informatie over financiële middelen 

 • 24% heeft behoefte aan informatie over verduurzaming van de woning 17% wil graag advies op maat 
 • 13% heeft financiële middelen nodig 
 • 13% wil informatie over de kosten en de terugverdientijd 
 • 7% vindt dat de rekening niet hoger mag worden 
 • 4% heeft niets ingevuld

Rapportage uitkomsten MoVe2030 enquête 

Kortvoort 2021 

Opmerkingen bij de vraag over wat helpt om woning te verduurzamen Woning beter isoleren bij de ramen. 

 • Verhuizen, VVE verbiedt dingen vast te maken aan het pand. Zonnepanelen lijken mij aardig. 
 • Vloerisolatie 
 • Ik woon in huurwoning dus weet niet hoe ik daar verder invloed op kan uitoefenen. Afhankelijk van de woningbouwvereniging. 

Positief of negatief tegenover op korte termijn aardgasvrij? 

Antwoorden op de vraag positief/negatief over op korte termijn van het aardgas af gaan 56% is redelijk tot zeer positief over het op korte termijn aardgasvrij worden. 36% is redelijk tot zeer negatief 

 • 8% is neutraal 

Een aantal opmerkingen van bewoners over op korte termijn aardgasvrij worden: Alles wat helpt wil ik aan mee helpen. 

 • Beter voor het milieu. Willen een leefbare wereld achterlaten. 
 • Dit brengt veel kosten met zich mee. Er moeten dure pannen aangeschaft worden voor elektrisch koken. 
 • Er moet een goed alternatief zijn. Aansluiting op warmtenet vind ik geen ideale oplossing. Verder moet er rekening gehouden worden met kosten die gemaakt moeten worden zoals toegankelijk maken van de kruipruimte en aanleg van lage temperatuurverwarming. 
 • Gaat duurder worden. Moet dan ongelooflijk investeren. Risico op een koud huis. Biomassa geloof ik niet in. Onze VVE kan al geen dubbel glas betalen. Het is de enige koers, hoe sneller we gaan hoe meer het gesubsidieerd wordt. Ik denk dat we alles op alles moeten zetten om klimaatneutraal te gaan wonen en leven. Daar hoort aardgasvrij bij. 
 • Ik heb geen flauw idee hoe we dat in een flat moeten gaan regelen, maar als het moet dan moet het. 
 • Ik heb net een nieuwe cv ketel moeten kopen en installeren, ik heb niet de financiële middelen en mogelijkheden om iets anders te moeten. 

De volgende vraag is alleen van toepassing voor de 35 woningeigenaren die meededen.

Rapportage uitkomsten MoVe2030 enquête 

Kortvoort 2021 

Als de buurt op korte termijn aardgasvrij wordt gemaakt, past de volgende omschrijvingen het beste bij mij 

Antwoorden huiseigenaren: positief/negatief over op korte termijn van het aardgas af 3% van de 35 huiseigenaren zegt dat de woning op korte termijn aardgasvrij is 6% is bang om de woning aardgasvrij te maken 

 • 6% gaat het op korte termijn zelf uitzoeken 
 • 49% doet mee met de plannen als zij benaderd wordt 
 • 9% weet het nog niet en wacht nog even af 
 • 29% verandert nog niks 

De volgende vraag is alleen van toepassing voor de 40 huurders die meededen 

Als de buurt op korte termijn aardgasvrij wordt gemaakt, past de volgende omschrijvingen het beste bij mij 

Antwoorden huurders: positief/negatief over op korte termijn van het aardgas af 3% van de 40 huurders zegt dat de woning op korte termijn aardgasvrij is 8% gaat het aan de verhuurder vragen 

 • 45% zegt mee te doen als de verhuurder plannen voorlegt 
 • 25% weet het nog niet en wacht eerst af 
 • 20% verandert nog niks

Rapportage uitkomsten MoVe2030 enquête 

Kortvoort 2021 

Positief of negatief: de volgende manieren van woning gasvrij maken 

Antwoorden positief of negatief over: 

 1. Elektrisch koken: 56% (42 van de 75) is positief/zeer positief over elektrisch koken; 21% is neutraal en 23% (17 bewoners) is negatief tot zeer negatief. 
 2. NOM-Woning (gezinswoningen met gele dubbele vensters): 53% is zeer positief; 27% is neutraal; 20% is negatief tot zeer negatief. 
 3. Biogas: 37% is positief tot zeer positief; 33% is neutraal en 29% is negatief of zeer negatief. 
 4. Warmtenet: 43% is positief tot zeer positief hierover; 23% is neutraal; 34% is negatief tot zeer negatief over deze vorm van verwarmen. 
 5. Warmtepomp: 40% is positief tot zeer positief over verwarmen met een warmtepomp; 29% is neutraal; 32% is negatief tot zeer negatief hierover. 
 6. WKO(warmte/koude opslag in de grond): 45% is positief tot zeer positief over Warmte-koude opslag; 39% is neutraal en 16% is negatief tot zeer negatief.

Rapportage uitkomsten MoVe2030 enquête 

Kortvoort 2021 

Stel dat u of uw verhuurder uw eigen woning aardgasvrij gaat maken. Hoeveel moeite verwacht u dat u dit gaat kosten? 

Antwoorden/scores: Verwachte moeite bij het aardgasvrij maken van de woning 72% denkt dat het veel tot zeer veel moeite gaat kosten bij het aardgasvrij maken van de woning. 

 • 23% is neutraal (weet net niet). 
 • 5% denkt dat het weinig moeite zal kosten of heeft/huurt een woning die al aardgasvrij is. 

Opmerkingen van bewoners over verwachte moeite om woning aardgasvrij te maken: Een aantal reacties van bewoners: 

 • Bijv zonnepanelen en een warmtepomp gaan via de VvE. Ik verwacht dat dat best wat moeite gaat kosten om erdoorheen te krijgen bij alle bewoners 
 • In een flat moet alles beslist worden met de hele VvE. 
 • Een warmtepomp is geen optie (zegt een cv monteur); er zijn in mijn woning weinig mogelijkheden. 

Uitleg: waarom wordt verwacht dat het aardgasvrij maken de woning, de eigenaar zelf, of de verhuurder moeite gaat kosten 

Antwoorden/motivatie: Waarom verwachte moeite aardgasvrij maken van de woning 57% ziet op tegen de hoge kosten 

40% ziet op tegen een lange verbouwingsperiode 

23% weet het (nog) niet 

17% heeft een andere (niet vermelde) reden 

16% denkt dat het moeilijk is om de juiste partij te vinden

Rapportage uitkomsten MoVe2030 enquête 

Kortvoort 2021 

De mate van comfort in de huidige woning Wat opvalt is dat niet iedereen deze vraag heeft beantwoord: slechts 74% van de 100% 

Antwoorden van 56 bewoners over het comfort in de woning (nu) 

 • 35% geeft aan dat in de winter, erg koud kan worden in de woning 21% geeft aan dat het in de zomer erg warm kan worden 
 • 17% geeft aan dat het binnen tochtig is als het buiten waait 
 • 1% geeft een andere (niet duidelijk gemaakt) antwoord 

Gewenste manier om geïnformeerd te worden over de plannen & ontwikkelingen over het aardgasvrij maken van de buurt 

Antwoorden van de (75 deelnemende) bewoners over gewenste manier om geïnformeerd te worden over plannen voor aardgasvrij maken van de buurt

27 % wil via een brief worden geïnformeerd 

 • 22% via een informatiebijeenkomst 
 • 14% via digitale bijeenkomst (opmerking: toen was NL nog in lockdown) 14% via de gemeentelijke website 
 • 13% via een gemeentelijke nieuwsbrief 
 • 10% via een buurtblad 

Welke onderstaande redenen relevant voor Kortvoort bewoners om aardgasvrij te wonen

Rapportage uitkomsten MoVe2030 enquête 

Kortvoort 2021 

Antwoorden: overwegingen en relevante redenen om aardgasvrij te wonen

25% omdat het klimaat verandert en maatregelen duurzaamheid nodig 13% vindt een comfortabel en warm huis belangrijk 

 • 18% vindt hogere energiekosten niet wenselijk 
 • 6% vindt aardgasvrije alternatieven veiligers dan aardgas 
 • 13% geeft aan dat Nederland stopt met de winning van aardgas in Groningen 17% vindt dat Nederland dan minder afhankelijk is van aardgas 
 • 8% heeft geen mening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *