NIEUW VOORSTEL ERFPACHT

Een herzien voorstel voor de Overstapregeling erfpacht heeft wethouder Eric van der Burg op 9 mei bekend gemaakt. Amsterdamse erfpachters kunnen vrijwillig overstappen van het ‘voortdurende’ stelsel naar het ‘eeuwigdurende’ erfpachtstelsel. In het herziene stelsel zijn aanzienlijke verbeteringen aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

Oude systeem lijkt geen verstandige keuze
* Een belangrijke factor voor de hoogte van de uiteindelijke afkoopsom is de Buurtstraatquote (BSQ). Deze is bijvoorbeeld voor Kantershof teruggebracht van een waarde van zo’n 15%/20% naar 5%. Hierdoor komt een nieuwe afkoopsom vele malen lager uit dan bij het oude voorstel.
Als men jaarlijks een nieuwe indexcanon wil betalen, dan komt de indexcanon veel lager uit dan in het oude voorstel.
Ook voor andere buurten in Zuidoost is de BSQ in het nieuwe voorstel veel lager dan in het oude.
* Een belangrijke verbetering is het geven van een extra korting van 25%.
* Er wordt een langere bedenktijd gegeven om te beslissen over wel of niet overstappen.
* Men mag kiezen uit de WOZ peildatum 1-1-2014 of peildatum 1-1-2015.

Het voorstel moet nog besproken worden in de Commissie Ruimtelijke Ordening en daarna wordt er in juni over beslist in de Gemeenteraad.

Bedragen te overzien
Voor erfpachters in Zuidoost is het voorstel een grote verbetering omdat afkoopsommen of canonbedragen redelijk, te overzien en op te brengen zijn. Het herziene voorstel lijkt een politiek uiterst haalbaar voorstel te zijn. Daarom is het van belang dat dit voorstel aangenomen wordt. Protesteren lijkt weinig zinvol.

Afwijzing van het voorstel kan een desastreus effect hebben dat huiseigenaren blijven zitten met een niet acceptabel stelsel en maar moeten zien wat de toekomst gaat bieden.

In de nieuwe rekentool van de Gemeente, dat op het web beschikbaar is, kan men voor de persoonlijke situatie alle bedragen zoals afkoopsom of indexcanon berekenen.

Een bericht van Jan Wesseling, erfpachtdeskundige en Wim Emmelkamp, Bewonersbelangenvereniging Kantershof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *