Nieuw bestuur VvE Carports

In een extra algemene ledenvergadering van VvE Carports Kantershof, dinsdagavond 18 juni in een oranjegekleurde zaal van seniorenflat Koornhorst, heeft de vergadering twee nieuwe bestuursleden gekozen: Wouter van Mossevelde en Trees Horstmanshof. Wim Emmelkamp blijft aan als penningmeester. Hij bedankte de vertrekkende bestuursleden, Christienne van Gelder-Nibte en Klaus Reintjes (voorzitter; secretaris) met bloemen voor hun werk voor de VvE gedurende vier jaar. Christienne van Gelder-Nibte reageerde door te zeggen dat haar doel, een goed werkende vereniging waar mensen weer samenwerken, gelukkig is bereikt en ze daarom met een gerust hart afscheid kan nemen.

De vergadering ging akkoord met het stuk over oplaadpunten voor elektrische auto’s. Iemand die zo’n oplaadpunt (een kastje, geen paal) wil, moet dat bij het bestuur aanvragen. Het oplaadpunt is privé, de omringende carporteigenaren zijn verplicht mee te werken. Een aanvraagformulier is op te vragen bij de beheerder De Nieuwe Wereld. Deze houdt ook een lijst bij van oplaadpunten.

Volgend jaar worden de carports volgens plan geschilderd. Hiertoe stelde de vergadering een offertecommissie samen. Voor de gezamenlijk afkoop van de erfpacht om de notariskosten te beperken, zijn enkele tientallen geïnteresseerden die daartoe een formulier hebben ingeleverd. Dit kan nog enkele dagen. Tot 16 oktober 2014 kan de erfpacht nog worden afgekocht.

Op de foto vlnr: de notulist, Christienne, Marc Klusman (dagvoorzitter), Klaus, Wim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *