Mobiliteit: Rotondes en flowtondes in de Kbuurt van de toekomst?

In het kader van het K-middencocreatie traject hebben werd gesproken over de mobiliteit in de K-buurt. Denk hierbij aan de volgende thema’s:

-(Gedeelde) auto en parkeren
– Fiets
– Openbaar vervoer

#1 PARKEREN


Parkeren is een groot issue in de buurt en wordt ook vaak aangehaald tijdens buurtbijeenkomsten. Hier hebben we het ook als eerste over gehad. Hoeveel parkeren is er nu voor de huidige bewoners en hoeveel komt er bij voor de nieuwe bewoners? Dit is geregeld door de zogenaamde parkeer coëfficiënt die verschillend is per type woning (sociale huur/vrije sector/koop): hoeveel ‘’auto’’ per woning: een een coëfficiënt van 0,2 is 1 parkeerplaats per 5 woningen

Parkeer coëfficiënt Sociale huur Vrije sector Koop
Vroeger 1 1? 1?
Nu (nieuwbouw woningen) 0 Woningen tot 30m2: 0,1-1

Woningen 30-60m2: 0,3-1

Woningen 60m2 + : 0,6-1
Woningen tot 30m2: 0,1-1

Woningen 30-60m2: 0,3-1

Woningen 60m2 + : 0,6-1


Het is vanwege de klimaatverandering en ander beleid dat de stad autoluw wordt, vandaar dat de parkeer coëfficiënt lager wordt. De mensen die nu al ergens wonen met hun parkeerplaats behouden deze gewoon. .

-Wel is het nodig dat mensen van buiten die naar het winkelcentrum komen voldoende parkeergelegenheid nodig hebben. Of naar de Horeca op het plein.

Een parkeerstrategie schrijven is nodig, maar de outline moet nu ook al wel daar in zitten. De vraag is of er GEEN culturele verdrijving gaat plaats vinden als je autogebruik gaat ontmoedigen. Auto is meer dan vervoer, het hoort bij de mensen.

Tegelijkertijd als we extra inzetten op relatief extra jongerenwoningen: Veel jongeren hebben sowieso nog geen auto dus dat zou minder een probleem hoeven zijn.

De algemene insteek en logica kan zijn:  Als je bouwt op  een verkeersknooppunt metrostation Kraaiennest, dan is het logisch dat je juist daar woningen bouwt die geen grote behoefte hebben aan auto’s en parkeren

-BETAALD PARKEREN.

Op dit moment wordt er voor 40 procent parkeerplek bezet door mensen die niet in de K-buurt wonen. De enige manier om het op termijn beter te maken is als er een betaalregime wordt ingevoerd. Mar dan ook voor heel Zuidoost tegelijk. Dat heeft geen draagvlak bij veel van de bewoners maar zal wel tot gevolg hebben een eerlijke verdeling van beschikbare plaatsen. Nu worden deze parkeerplekken ingenomen door mensen die gratis hier komen staan van buiten. Een tarief waar de gemeente aan denkt is 1,40 en 2,30 per 6 maanden voor een vergunning.

-KEUZE WONING. Het algemene parkeerbeleid is om een auto te faciliteren waar mensen wonen. Voor nieuwe bewoners bestaat er een nieuwe situatie: die kiezen hun woning daar hoort wel of niet een parkeerplek bij.

#2 ROTONDES en ”FLOWTONDE”?
Verder hebben we gesproken over de doorstroming op de Karspeldreef met het idee om rotondes te maken, bijvoorbeeld:

Aansluiting Kromwijkdreef
Bij de Action
Groesbeekdreef

Aansluiting bij de Gooiseweg

-Een heel ander model om er een zogenaamd voorrangsplein te zetten , ook wel een flowtonde om op die manier een goede doorstroom te regelen. 


-We moeten verder kijken dan alleen de Karspeldreef, bij gaasperdam, begin  tunneldak van de A9 staat bijvoorbeeld een parkeergarage ingepland. Voor P&R moeten we goede verbindingen hebben: lopend en fietsend richting dat  tunneldak langs de Kromwijkdreef een ontsluiting van die parkeerfaciliteiten.

Een vraag die opkwam was of de Karspeldreef richting ‘Gravendijkdreef dienst moet doen als hoofdfroute , dat wordt uitgezocht, maar op dit moment lijkt dat niet het geval.

FIETS
De fietssituatie kent vooral oost-west verbinding maar noord-zuid minder, dit is een probleem dat  al in het voortraject met Wijde Blik uitgebreid aan de orde is gekomen er gaan nu goede fietsverbindingen komen alle kanten op om het gebied gebied te ontsluiten. Dit is al eerder geinventariseerd in voorgaande trajecten e staat bijvoorbeeld in in www.bit.ly/watwetenweal

SCOOTMOBIEL route

Speciaal voor de K-buurt is ook de scootmobiel situatie besproken het is belangrijk dat er een goede scootmobiel verbinding tussen het Henriëtte Roland Holst en Koornhorst komt en vanuit beide complexen naar het winkelcentrum en het plein.

KISS &RIDE
– De kiss and ride is nu naast het metrostation bij de Bontekraai, wat gaan we hier mee doen? En de snorders, waar moeten zij heen?

EN VERDER

Moet in de buurt ruimte gemaakt worden voor flaneerroute waar mensen met hun auto’s kunnen rijden en deze kunnen laten zien? Dit gebeurt, hoort bij het DNA van de K-buurt.

Is er voor de Kruitbergstraat de mogelijkheid om een ‘auto te gast straat’ te worden zodat het plein en de straat meer doorloopt tot aan de bebouwing?

De bevoorrading van het plein is nog een punt van zorg gaat dat via de achterkant waar bonte kraai is of gaat het via voorzijde waar de snorders staan? Ook de kerk en de moskee zorgen voor een piekbelasting en de parkeergarage is duur maar heeft kennelijk geen verdienmodel dit is nog niet meteen opgelost. Duidelijk is wel dat de bewoners in de achterliggende buurten er geen last van moeten hebben.

+++++

Dit bericht is maakt en gedeeld in het kader van het Kmiddencocreatie traject; een plein, 6 kavels en de toekomst van onze buurt. 

Heb je ook plannen en wensen, voor tijdelijke invulling (placemaking) of definitief, laat het ons weten.

Meer over het Kmiddencocratie traject , zie www.1104enzo.nl/kmiddencocreatie , www.amsterdam.nl/kbuurt en op social media #kmiddencocreatie .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *