De toekomst van parkeren in de Kbuurt van de toekomst

In het kader van K-midden co-creatie zijn wij in gesprek geweest met Joost Diepersloot, werkzaam als projectmanager binnen de gemeente Amsterdam op de afdeling openbare ruimte en P+R. https://youtu.be/_Pg9eJNfZO4 Wij hebben het met hem gehad over P+R (Park and Ride) en of dit wel niet iets kan zijn waar de Kbuurt baat bij heeft en de stad ook.

#1 PARKEERDRUK

Parkeren een groot issue in de buurt, ( En voor sommigen, zo niet velen is de auto ook meer dan alleen vervoer, ook een uiting van wie je bent en een way of life) Ongeveer 40% van de parkeerplekken wordt ingenomen door niet-bewoners, zo blijkt uit onderzoek. zie ook bericht https://1104enzo.nl/mobiliteit-rotondes-en-flowtondes-in-de-kbuurt-van-de-toekomst/ Betaald parkeren zou dit voor een groot deel oplossen volgens onderzoekers, maar dat is in Zuidoost niet populair, ondanks dat het wel een oplossing zou bieden. Op termijn lijkt het onvermijdelijk met het beleid van de overheid, het autoluw maken van de binnenstad en de extra parkeerdruk die dat hier oplevert, etc,

#2 WAT IS P+R?

Een parkeerplaats waar je een overstap kan maken van auto naar openbaar vervoer. P+R heeft vaak zo’n 400 parkeerplekken. P+R kunnen parkeerterreinen zijn maar ook gebouwde voorzieningen. 

#3 WAAR ZITTEN P+R IN AMSTERDAM?

Er zijn een aantal P+R locaties in Amsterdam, veelal gelegen bij snelwegen. De dichtstbijzijnde P+R is nu Arena. Rond metro 53 , station Gaasperplas was voorheen ook een P+R en Kraaiennest / Gaasperplas is nu ingesteld als zoeklocatie waar mogelijk een P+R komt. Dit heeft te maken met het autoluw worden van de stad.  Het wordt namelijk aantrekkelijker om te parkeren aan de randen van de stad. 

Het blijkt dat ligging en gemak heel belangrijk zijn. P&R Arena is lastig bereikbaar / te vinden per auto, dan moet je nog 5 minuten naar de OV. Dat werkt niet.

#4 DE STADSHUB

Voor het parkeren van bewoners worden steeds vaker zogenaamde ‘’Hubs’’ aangelegd, want ruimte is schaar, en waar een auto staat op straat zou ook een huis kunnen staan. Laten we die auto’s dan stapelen, is het idee. Zo iets heet een Hub, en je hebt ze in verschillende soorten en maten. waar stadshub er één van is. De stadshub zijn functies die op de hub erbij komen en voorzieningen bieden terwijl P+R alleen kale parkeer en overstapmogelijkheid biedt. 

5 COMBINEREN?

Maar als overdag de P&R vooral gebruikt wordt door dagjesmensen, zou dan dezelfde autostapelplek ‘s avonds gebruikt kunnen worden voor bewoners die terug komen van werk?

Voor het parkeren zijn in de buurt een aantal categorieën te onderscheiden van  verschillende behoeften waarmee rekening moet worden gehouden

#A P&R voor mensen Gooi en Almere : K-buurt is eerste ‘’ aanlegplaats’’ uit het Gooi en Almere en betekent dat mensen uit deze gebieden hun auto hier parkeren (Zorgt nu voor parkeerdruk voor bewoners, 40% van de plekken is bezet door  zorgt voor minder parkeerplekken.

#B Bewoners die willen hun auto kwijt

# C Evenementen en attracties:  Kerk en moskee zorgen voor piekbelasting op zondag en vrijdag.  Ook evenementen. 

# D Uberhaupt meer leven in de wijk-We willen een multifunctionele wijk zijn, hier hoort horeca bij, mensen komen BBQen samen,  Leven  geeft parkeerdruk.

# E Kiss & Ride Het hele kort parkeren, om mensen af te zetten bij metrostation

#6 IS EEN P&R IETS VOOR KRAAIENNEST?

In eerste instantie denk je: zet dat ding maar in Gaasperplas. Maar als het tevens bewoners een parkeerplek kan bieden wordt het al interessanter. Als Kraaiennest  zijn we EN super makkelijk aan te rijden vanaf de A9 en via metro binnenstad, EN als het ook nog zo te maken is dat je zorgt dat mensen elkaar hier gaan ontmoeten voor meetings, goede horeca.  Dan kunnen die mensen die langskomen ok de wijkeconomie gaan helpen, de winkeliers den winkeltjes aan het plein omdat ze even boodschappen doen, kan er ook voor ons betere Horeca zijn, want die kan er alleen voor ons zijn als er voldoende omzet gemaakt wordt, en mensen van buiten zijn extra omzet.  Zo wijkeconomie. En leven op het plein. etc

Er is iets voor te zeggen om te beginnen met een gemengde P&R / Hub in Kraaiennest. ipv beginnen met een terrein in Gaasperplas. Mocht om wat voor reden, te vol etc, het niet werken in Kbuurt, dan kan vervolgens alsnog die plek in Gaasperplas gemaakt worden. Dat kan dan beginnen met een parkeerterrein, evt later groter. Zo kan er gefaseerd worden gewerkt en ingespeeld op de behoefte zoals die zich ontwikkeld.

#7 NEXT STEPS

#A  Er gaat een zogenaamde ‘’Parkeerbalans’’ worden gemaakt om de hoeveelheid te bepalen nodig per categorie, rekening houdend met de geldende parkeer coëfficiënten (Die zijn politiek bepaald, mede met het oog op de klimaat transitie) en te zorgen dat het aantal parkeerplaatsen en de plek ervan gaat voldoen.

#B Daarnaast moet er nu ECHT met spoed meer aandacht voor de 2 parkeergarages komen die er al WEL zijn en vaak nog capaciteit hebben. Boven Winkelcentrum, en onder in Flat Kruitberg  (ingang tegenover waar nu het jongerencentrum wordt gebouwd)

HartVoorDeKbuurt heeft voor die eerste al tijden, samen met de winkeliers, een groot bord aangeleverd als wens in het ontwikkelbuurten traject. Hoog tijd dat die er sowieso nu echt en snel komt. We wachten al 3 jaar.

+++++

Dit bericht is gemaakt en gedeeld in het kader van het Kmiddencocreatie traject; een plein, 6 kavels en de toekomst van onze buurt.

Heb je ook plannen en wensen, voor tijdelijke invulling (placemaking) of definitief, laat het ons weten.

Meer weten over het Kmidden cocratie traject?  zie www.1104enzo.nl/kmiddencocreatie , www.amsterdam.nl/kbuurt en op social media #kmiddencocreatie .

2 reacties op “De toekomst van parkeren in de Kbuurt van de toekomst”

 1. beste Heer/ Mevrouw

  wij zijn ‘de bijlmerhof’ een woonvorm van Stichting Timon waar we noodopvang verzorgen van moeders en kids voor de GGD. Het betreft de huizen van ‘s Gravendijkdreef 321 tot 335 (in de bocht voor Koornhorst en de wereldwijs school). Graag zouden we ons willen voorstellen in een van jullie mailings / blaadjes? We zijn een rij van 8 huizen waar 3 gezinnen en 1 single voor vast wonen als vrijwilligers en verder 16 moeders met kids opgevangen worden in kleine condo’s. We delen de volledige achtertuin-area waar we op dit moment bezig zijn met de ontwikkeling van een fijne tuin met speelmogelijkheden. Wellicht is het leuk om buurtbewoners attent te maken op onze aanwezigheid in de buurt?

  daarnaast speelt er nog iets:
  We bevinden ons al een half jaar in vuilnis-problemen gezien er op de hoek van de straat voor huisnummer 321 een tijdelijke container staat die standard overstroomt en veel overlast en zwerfvuil veroorzaakt. Geregeld zitten we in de stank en de ratten terwijl de ondergrondse container voor nummer 325 het prima doet. Veel buurtbewoners zijn zich niet bewust van deze ondergrondse container. Die is namelijk een tijd dicht geweest en daardoor vergeten.

  Hebben jullie ideeen hoe we het afvalbeleid alhier kunnen verbeteren?

  vr. groet,

  Elbert Smelt

  1. dag Elbert, sorry voor de trage reactie. inmiddels is er een afspraak met blogger Rob Alberts en we plaatsen zijn postst op de site. Fijn dat jullie aan ons denken! en veel succes,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *