Meer handhaving bij Gaasperplas

Uit een enquête die Groengebied Amstelland eind vorig jaar gehouden heeft onder bezoekers van de Gaasperplas blijkt dat er behoefte is aan meer toezicht. Ook het strenger optreden en meer toezicht op latere tijdstippen wordt aangegeven in het onderzoek. Ook willen bezoekers onder meer  meer afvalbakken en een beter onderhoud. Eind juni heeft het bestuur van Groengebied Amstelland een nieuw handhavingsplan vastgesteld. Hierin staan drie prioriteiten:

1. Samenwerking toezicht en handhaving:

Voor het groengebied betekent dit dat er dit jaar specifiek gecontroleerd wordt op het hondenbeleid in het gehele gebied.

2. Hotspots (o.a. de Gaasperplas) aanpakken:

Specifiek aandacht voor entree bij Noordoever/waterspeelplaats Gaasperplas. De reden daarvoor is dat er in 2014:

 Meerdere klachten zijn ontvangen over geluids- en afvaloverlast door kleine evenementen en barbecues bij de Noordoever Gaasperplas met name in de avonduren;

 Een enquête is gehouden onder met name omwonenden over veiligheid bij de Gaasperplas, hier komt o.a. ook de wens naar voren voor meer toezicht op latere tijdstippen;

 Onduidelijkheid was over de rolverdeling bij de Gaasperplas doordat de vergunning-verlening voor evenementen – en handhaving daarop – in 2014 naar de gemeenten is overgegaan.

3. Zichtbare toezicht en handhaving:

Afspraken gemaakt met stadsdeel Zuidoost over rolverdeling in handhaving op spontane evenementen en controle van vergunde evenementen;

 Boa’s (??) gaan meer avonddiensten draaien dan in voorgaande jaren;

De goede wisselwerking van toezichthouders met omwonenden wordt in stand gehouden;

 Er wordt nu nog gekeken wat er verder met de uitkomsten uit de enquête gedaan kan worden. Aanbevelingen liggen op het gebied van inrichting en toezicht.

 De Gaasperplas en Ouderkerkerplas hebben sinds kort ook een Facebookpagina,

In het rooster van de toezichthouders ligt de nadruk op de zomermaanden en dagrecreatie: van medio juni tot en met medio september is er dagelijks overdag toezicht aanwezig omdat dan de meeste recreanten aanwezig zijn.

 Toezichthouders gaan in de zomermaanden en bij drukte regelmatig langs bij ondernemers.

 Er wordt vaker dan voorheen te voet en op de fiets gesurveilleerd, o.a. conform de wens van omwonenden van de Gaasperplas. Het zorgde in 2014 al voor meer waardering door recreanten. Consequentie is dat het meer tijd kost om bij een calamiteit ter plaatse te zijn.

Ook de boswachters van Recreatie Noord-Holland kunnen via twitter gevolgd worden. Helaas staan er weinig posts over Groengebied Amstelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *