Kortvoort wil vooruit en vooral meer betaalbare woningen voor jongeren

In het kader van het Kmiddencocreatie traject zijn we gesprek geweest met leden van het bestuur van Stichting Kortvoort Vooruit; Roy Ahruf, Lydia Seedorf en Renate Nollen.

Lydia en Roy tevens leidinggevend aan twee wijk faciliteiten in Kortvoort:  Lydia geeft leiding aan wijkcentrum Ala Kondre en stimuleert talent in de buurt. Roy geeft leiding aan Wijkcentrum Kormelink, ook wel bekend als Simud, voormalig Vikaash. Zelf wonen ze niet in de Kbuurt.

Renate werkt voor Urbaniahoeve, en in die hoedanigheid begeleid ze VBAZO (Voedselbos Amsterdam Zuidoost). Ook is ze een van de 5 oprichtende teamleden van GroenplatVorm Zuidoost, die zich met al het groen in Zuidoost bezig houdt, in kaart brengt, stimuleert en ondersteunt en is in dat kader al eerder in gesprek geweest: https://1104enzo.nl/groen-voedselbossen-en-de-toekomst-van-de-kbuurt/  .  Renate woont in Klieverink, dezelfde flat waar Hart voor de Kbuurt gehuisvest is

Wat zijn hun wensen voor de buurt van de toekomst en welke kansen zien ze?

#1 VAN SLAAPWIJK NAAR BRUIS

In de buurt laat niet iedereen zichzelf zien, dit is zonde, aangezien er veel talent is in de buurt. Ouders richten zich vaak op de kinderen en cijferen zichzelf daardoor soms weg en blijven vaak in hun eigen bubbel. Vooral via etnische lijnen.En de ouderen hebben vaak een taal-barriere. Hierdoor is er niet altijd community-overstijgend contact. 

#2 BLIJVEN WONEN IN DE BUURT VOOR JONGEN !

Onze kinderen kunnen niet wonen in wat gebouwd wordt. Zelfs Switi wonen is voor te velen buiten de boot geprijsd. Betaalbare woningen! 

#3 ZELFBOUW DOOR DE STICHTING KORTVOORT VOORUIT?  OF HELPEN STUREN?

Zelfbouw via een zogenaamde CPO constructie, is wat te ver weg. Zover is de stichting nog niet.Wel belangrijk dat we betrokken worden en blijven.Switi en Mi Oso zijn gebouwd zonder echt vooraf af te stemmen voor wie we bouwen, welke voorwaarden zijn er voor die plekken? Dat gebeurt nu te weinig. Daar moeten we als buurt meer aankunnen sturen. Daarom goed dit traject.

 

#4 JONGEREN

Zuidoost en de K-buurt hebben relatief veel jongeren. Wij zien hier potentie in en vooral veel talent. Het aantal voorzieningen sluit echter niet aan op het aanbod, de jongeren. Er zijn te weinig plekken voor jongeren, kijk maar eens naar het Johan Cruyff Court in Kortvoort dat heel erg intensief wordt gebruikt omdat er verder niet veel andere plekken zijn. Dit is zonde, aangezien jongeren alle mogelijkheden moeten hebben om zich verder te kunnen ontplooien!

 

#5 BETAALBARE WONINGEN VOOR O.A. JONGVOLWASSENEN

Voor onder andere de groep jongvolwassenen is er ook een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen zoals elders in de stad. Bewoners in de buurt hebben een hele sterke binding met de buurt  en willen hier ook kunnen blijven wonen. 

Daarnaast zijn er flexcontracten waardoor mensen niet in de gelegenheid worden gesteld om zich te binden aan de buurt, omdat ze binnen een korte termijn alweer moeten vertrekken. Niet alleen voor studenten die even komen en weer gaan, maar mensen die hier echt van de buurt zijn. 

 

#6 KORTVOORT RELATIEF MEER RICHTEN OP SENIOREN?

De K-buurt heeft relatief gezien veel jongeren, maar in de wijk Kortvoort zijn er juist relatief veel senioren. Senioren in Kortvoort geven aan een behoefte te hebben aan dagbesteding: bijvoorbeeld een buurthuis waar gebingood kan worden. Het liefst op een centrale plek die laagdrempelig is. Dit is van groot belang aangezien eenzaamheid een groot issue is onder ouderen en stadsbreed.

 

#7 (ZWERF)AFVAL.

Afval op straat is een groot issue in Kortvoort, vanuit andere buurten horen wij ook van dit probleem. Er zijn voldoende jongeren in de buurt, probeer ze te mobiliseren zodat zij weer andere jongeren vertellen over het belang van een schone leefomgeving. Zo krijg je een kettingreactie en bereik je uiteindelijk meerdere generaties.

 

Deze video en dit bericht is gemaakt en gedeeld in het kader van het Kmiddencocreatie traject; een plein, 6 kavels en de toekomst van onze buurt.

Heb je ook plannen, voor tijdelijke invulling (placemaking) of definitief, laat het ons weten. Meer over het Kmidden cocratie traject? Zie www.1104enzo.nl/kmiddencocreatie, www.amsterdam.nl/kbuurt en op social media #kmiddencocreatie of op Youtube op playlist KmiddenCocreatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *